Начало Общество Успешният проект за дуално образование в Панагюрище бе представен пред двама министри...

Успешният проект за дуално образование в Панагюрище бе представен пред двама министри (ВИДЕО)

СПОДЕЛИ

IMG_6251

Вчера, 15 март 2017 г., министрите на икономиката доц. Теодор Седларски и на образованието и науката проф. Николай Денков посетиха минната компания „Асарел-Медет” АД и гр. Панагюрище. Цел на посещението бе да се представи успешния старт на проекта за дуално образование, който се осъществява на място по браншовия модел на Българска минно-геоложка камара. Министър Седларски се запозна още с производствената дейност и перспективите за развитие на панагюрското дружество, както и мащабните социални инвестиции на компанията в региона. След това в спа-хотел „Каменград“ министър Денков и министър Седларски участваха заедно в дискусия по проблемите на дуалното образование.

„Държавата може да играе допълваща роля по отношение на дуалното образование. Изказвам своето възхищение от това, което сте свършили в Панагюрище за структурирането и успешния старт на проекта при Вас. Смятам, че държавата трябва да има грижата за другите региони, които нямат шанса да имат подкрепата на бизнеса, както е тук.“ – каза министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

 

По време на дискусията министър Седларски заяви, че Министерството на икономиката подкрепя дуалната форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Той подчерта, че това е един от начините за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда.

IMG_6216

IMG_6224

Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище Галина Матанова пък представи постигнатите резултати от внедряването на дуалната система на обучение в община Панагюрище, успешното сътрудничество между Община Панагюрище, бизнеса и Професионалната гимназия, планираните бъдещи действия и очаквания при реализирането на проекта.

Матанова направи конкретни предложения за законодателни инициативи на държавата в полза на повишаване качеството на образователния процес и инвестиции в мотивирани учители.

Директорът „Човешки ресурси“ на „Асарел-Медет“ АД Александър Чобанов презентира възможностите за провеждане на обучение в реална производствена среда в „Асарел-Медет“ АД.

По инициатива на „Асарел-Медет” АД през 2014 г. в община Панагюрище стартира пилотен модел на дуална система за професионално обучение. Така на практика на местно ниво се прилага браншовият модел на БМГК за подготовка на кадри.

Партньорството между „Асарел-Медет” АД и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище се гради върху четири утвърдени специалности. Учениците, завършили седми клас, кандидатстват за специалността „Минна електромеханика”. Пред осмокласниците вариантите са три – „Добивни и строителни минни технологии”, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии” и „Автотранспортна техника”. Дуалната система дава възможност част от обучението да бъде провеждано в предприятието, в реална производствена среда, като дава шансове за стипендии и наемане на работа в компанията. Освен това завършването на една от тези специалности е много добра основа за продължаване на образованието във висше учебно заведение, както и възможност за студентска стипендия от „Асарел-Медет” АД при избор на специалност, необходима за предприятието.