Начало Общество Установен е замърсителят на река Марица в района на Пазарджик

Установен е замърсителят на река Марица в района на Пазарджик

СПОДЕЛИ

Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води в река Елшишка от
свинекомплекс в с. Априлци е причинило замърсяване и промяна в цвета на водите на реките Елшишка, Тополница и Марица вчера. Това установи проверката на експерти на РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС след сигнал в късния следобед на 14 май от тел. 112, че река Марица, в района на Акумулаторния завод в Пазарджик е с черно-кафяво оцветяване. Oглед на поречията на р. Марица, р. Тополница и р. Елшишка установи промяна в цвета, специфично запенване и локализира източника – свинекомплексът на „Свиком”АД в с. Априлци. Проверката констатира изтичане на отпадъчни води от нерегламентирана връзка в река Елшишка през земно-насипните лагуни на свинекомплекса.
На отговорните лица са дадени предписания за незабавно преустановяване
изтичането на отпадъчни води. За това нарушение РИОСВ-Пазарджик ще предприеме
административно-наказателни мерки по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Взети са водни проби от три мониторингови точки по течението на реките Елшишка,
Тополница и Марица. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на БДИБР.