Начало Местна власт Утре ще заседава Общинският съвет, вижте дневния ред

Утре ще заседава Общинският съвет, вижте дневния ред

СПОДЕЛИ

Утре, 22 май, Общинският съвет ще проведе редовното си заседание. Началният час е 15:00, а предварителният дневен ред включва следните точки:

1.Присъждане званието „Учител на годината“ и  наградата „За принос   към бъдещето на Панагюрище “ за  2018 година.
2.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител “ Асарел- Медет“ АД, гр.Панагюрище
3. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – парцеларен план  /ПП/ с възложител “ Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище
4. Разпореждане с общинско имущество

4.1 Отказ от изкупуване на търговски обект/павилион/, находящ се в УПИ VII, кв. 24 по плана на с. Оборище

4.2 Промяна на наемателя като страна по Договор за наем