Начало Култура Панагюрското сребърно съкровище от могила Мрамор гостува на Исторически музей – Панагюрище

Панагюрското сребърно съкровище от могила Мрамор гостува на Исторически музей – Панагюрище

712
0
СПОДЕЛИ
restorant

За първи път, след 115 години, откритото съкровище от могила Мрамор ще напусне зала трезор на Националния Археологически Институт с музей – БАН и ще се завърне в Исторически музей – Панагюрище. Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на „Асарел – Медет” АД, от 5 юни до края на годината, гостите и жителите на Панагюрище могат да се запознаят отблизо с ценната находка. Откриването е на 5 юни от 17:30 часа в Информационната зала на „Зала трезор на Панагюрското златно съкровище“ в Историческия музей.

Съкровището е открито през далечната 1903 г. в могила, разположена в периферията на антично селище южно от гр. Панагюрище. На 800 м, западно от мястото на откриването на Панагюрското златно съкровище, иманяри откриват погребение на местен тракийски владетел. Както обикновено става при находките, които са били обект на иманярска инвазия и в този случай липсва достатъчно подробна информация за повечето от гробните дарове и тяхното разположение в могилата. Единствената информация с която разполагаме от откриването е публикацията на Богдан Филов излязла от печат през 1919 г. От нея става ясно че, съкровището е открито през месец май 1903 г. От София е командирован тогавашният директор на Народния музей Вацлав Добруски, който описва в протокол, че освен погребания владетел в могилата, отстрани е бил погребан и неговия кон. Вероятно покойникът е бил богат и могъщ владетел, представител на една от водещите династии, живял през първата половина на IV в. пр. Хр. по времето на разцвета на Одриската държава.
Репертоарът от находки в могилата, които може да определим като своеобразно съкровище, е разнообразен и включва над 70 експоната с висока художествена стойност изработени от злато, сребро, бронз, желязо и глина. Характеристиката на съкровището и неговото значение позволява за пръв път да се постави въпросът за стойността на тракийското изобразително изкуство, като самостоятелно направление в българската наука,
припомнят от Историческия музей в Панагюрище.