Начало Общество Утре в Пазарджик дават началото на проекта „Код Успех“ – обучение по...

Утре в Пазарджик дават началото на проекта „Код Успех“ – обучение по английски за 200 младежи

СПОДЕЛИ
english-teacher_1474717299
На 2-ри февруари 2017 г. от 10.00 ч. Н.Пр. Ерик Рубин, Посланик на САЩ в България и Президентът на  Фондация  „Америка  за  България“,  Нанси  Шилър,  с  любезното  съдействие  на  Областна администрация Пазарджик ще отбележат началото на проект „Код Успех“ –  обучение по английски език на младежи в неравностойно положение в заседателната зала на Областна администрация Пазарджик. По-късно официалните  гости ще посетят офиса на сдружение  „Бъдеще“ в кв. Изток, домакин на една от групите по английски език.
„Код  успех“  се  осъществява  от  фондация  „Тръст  за  социална  алтернатива“  в  партньорство  с Младежка фондация „Арете“ , Фонд за превенция на престъпността – ИГА и фондация  „Корпус за образование и развитие“, с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и Фондация „Америка за България“. Целта на проекта е да се насърчи демократичното и икономическо развитие в  страната,  като  се  мотивират  младежи  в  неравностойно  положение  да  продължат  своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да  се  увеличат.  Посредством  платформата  на  чуждоезиковото  обучение  ще  се  помогне  на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, ценности и култура, както и да формират гражданско самосъзнание посредством доброволчески и обществени дейности.

Обучението по английски език ще обхване 200 младежи в неравностойно положение от цялата страна, между 13 и 20 години, отделно от осигуреното задължително образование в страната. То включва три модела на обучение  – традиционно, онлайн и смесено обучение.   В традиционното Мисията на фондация  „Тръст  за  социална алтернатива“  е да изпробва и подкрепя иновативни и резултатни подходи, които повишават икономическата независимост и  подобряват  жизнените  перспективи  на  бедните  в  България,  с  фокус  върху ромите.   За  да  постигнем  това,  ценим  и  подкрепяме  принципите  на професионализъм, сътрудничество и почтеност в работата с нашите партньори.

В обучението ще участват 100 младежи от град Пазарджик, включително и от кв. Изток. За осигуряване на повече възможности за достъп до знания и развиване на езикови умения по английски език на по-голям  брой  младежи  от  различни  населени  места,  ще  се  провежда  и  интернет  базирано
обучение във виртуални класни стаи на Прознание ЕAД за 100 младежи от страната. 75 от тях ще имат достъп до виртуалната стая на  групата, в която са разпределени, от домашен компютър и интернет. 25 младежи от гр. Пещера ще се обучават смесено, в оборудвана с компютри и интернет класна стая и виртуален учител.

Разпределени в групи по езикови нива за начинаещи и средно напреднали, всички участници ще се обучават на английски език в рамките на 360 учебни часа в периода от м. февруари 2017 г. – м. декември 2018 г. Всяка група ще разполага с един учител и един помощник учител.

Освен обучението по английски език „Код Успех“ включва и сесии за личностно развитие и социална ангажираност, а също и езикови лагери за младежите, участници в обучението.

За допълнителна информация, моля свържете се с Калинка Василева на ел.поща: kvassileva@tsa-bulgaria.org, тел: +359 2 424 6685.