Начало Общество Предстои разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца

Предстои разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Разкриването на Център за настаняване от семеен тип за деца ще стане възможно след закриване на съществуващия в Панагюрище Дом за деца, лишени от родителска грижа “Павел Бобеков”.

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки и неговите заместници Галина Матанова и Георги Павлов направиха проверка на място в сградата на Дома за деца лишени от родителска грижа “Павел Бобеков” (ДДЛРГ), където се извършва ремонт и преустройство с цел разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ за деца).

Ремонтните дейности бяха планирани в изпълнение на механизма за разкриване, реформиране и преструктуриране на специализираните институции за деца от Държавната агенция за закрила на детето, съгласно Областната стратегия – гр. Пазарджик за развитие на социалните услуги 2011-2015 година и съобразно Плана за действие за социални услуги в община Панагюрище за 2011 и 2012 година.

При направената проверка беше констатирано, че ремонтните дейности се извършват по план и ДДЛРГ “Павел Бобеков” ще бъде преустроен в срок и съобразно изискванията и методиката за създаване на  ЦНСТ за деца.

С разкриването на ЦНСТ за деца в Панагюрище се цели деинституционализация на досега съществуващата социална услуга и замяната й с нов модел, подходящ за пълноценното отглеждане на децата лишени от родителска грижа.  Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите, но и до намаляване броя на настаняванията в институция.