Начало Общество В ОУ „Проф. Марин Дринов“ официално бе открит STEM център „Знание в...

В ОУ „Проф. Марин Дринов“ официално бе открит STEM център „Знание в действие“

СПОДЕЛИ

На 23 май, в навечерието на най-българския празник, в ОУ „Проф. Марин Дринов“ официално бе открит STEM център „Знание в действие“, реализиран по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката.

STEM означава наука, технологии, инженерство и математика. Обучението по STEM насърчава учениците да мислят извън рамките.

Официални гости на събитието бяха: г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ Община Панагюрище, г-жа Дора Дулчева – началник на РУО град Пазарджик, г-жа Светлана Парашкевова от „Оптикс“ АД – представител на партньора ни по проекта, г-жа Пепа Филина – общински съветник, г-жа Ваня Костадинова – председател на Училищно настоятелство „ЗОРА“, експерти от РУО-Пазарджик, родители от Обществения съвет и Училищното настоятелство.

Директорът на училището, г-жа Екатерина Футекова, приветства присъстващите и благодари за безрезервната подкрепа на ръководството на община Панагюрище и на партньора ни „Оптикс“ АД. Сърдечна благодарност изказа към екипа по проекта, към дарителите, подпомогнали изграждането на центъра – „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов, „Астроида“ ООД с управител г-н Коста Терзиев, „Микро Вю Ендоскопи Оптик“ АД с изпълнителен директор г-н Марин Филин, както и към всички, които с идеи, доброволен труд и морална подкрепа направиха възможна реализацията на проекта.

Приветствия отправиха г-жа Галина Матанова и г-жа Дора Дулчева.
Г-жа Футекова, г-жа Матанова и г-жа Дулчева разрязаха лентата и откриха новата придобивка на ОУ „Проф. Марин Дринов“ – STEM център „Знание в действие“.

Поздравителни адреси по повод откриването изпратиха от партньора по проекта „Оптикс“ АД с изпълнителен директор инж. Иван Чолаков и от „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов.