Начало Местна власт В проектобюджет 2018: Без увеличаване на размера на местните данъци, повече средства...

В проектобюджет 2018: Без увеличаване на размера на местните данъци, повече средства за образование и улични ремонти

СПОДЕЛИ
Снимка: Архив
restorant

Общата рамка на предложения бюджет за 2018 година без преходен остатък от 2017 година е 16 180 000 лева

В проектобюджета за тази година не е заложено увеличаване на размера на местните данъци и такси, но са предвидени повече средства за образование и въвеждане на нов модел на финансиране. Повече пари са планирани и за ремонти по поддържане на улици и общинската пътна мрежа, както и за превенция на рискови зони, реки и язовири.

16 180 000 лева е общата рамка на Бюджет 2018, като в сумата не е включен преходния остатък от 2017 година. Парите се разпределят както следва: Текущ бюджет за държавни дейности 7 943 540 лева, за местни дейности 7 467 660 лева(вкл. капиталов бюджет 932 000 лева) и 768 800 лева за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи. Капиталов бюджет с източник на финансиране със средства от Европейския съюз 5 416 902 лева.

Сред главните акценти в проекта за финансова рамка на общината през тази година са още:

-Продължаване на реализирането на проекти по ОП„Региони в растеж“ в образование-пълно реновиране на детските градини в град Панагюрище; ––  градска инфраструктура- рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище;
– Благоустрояване и озеленяване, нова визия на зелените площи и нови зони с декоративна растителност;
– Реконструкция и изграждане на улично осветление, с цел подобряване на енергийната ефективност;
– Рехабилитация на улични настилки, тротоари, водопроводи и площади в малките населени места на общината;
– Реализиране на регионални и общински програми по опазване на чиста околна среда, атмосферния въздух и мерки водещи до трайно намаляване броя на бездомните кучета;
– Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на Община Панагюрище като водещ културно-исторически център със засилен туристически интерес;
– Повишаване качеството на предоставяните публични услуги, въвеждане на системи за електронен документооборот от Община Панагюрище.

С целия проектобюджет можете да се запознаете тук