Начало Общество В Професионалната гимназия започнаха работа по по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“

В Професионалната гимназия започнаха работа по по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“

СПОДЕЛИ

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в гр. Панагюрище е училище, което непрекъснато се развива и се стреми към създаване на добри специалисти в тяхната област. В тази връзка под ръководството на инж. Магдалена Гоешкова, инж. Нона Данкова и инж. Ненчо Ненчев ученици от гимназията от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Електрообзавеждане на производството” започнаха своята работа по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и се съфинансира от Европейския социален фонд. Проектът представлява интерес поради търсене на съответствие с потребностите на пазара и на бизнеса, подготовка на знаещи и можещи специалисти, а също така е и възможност за изява на учениците в реалните условия на работа. Партньорството с „Асарел Медет” АД и „Оптикс” АД е предпоставка за успешната реализация на стратегическата цел на тези програми, която се отнася до подобряване на качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал.