Начало Местна власт В Стрелча представиха стартиращия нов проект по ОП „Административен капацитет“

В Стрелча представиха стартиращия нов проект по ОП „Административен капацитет“

СПОДЕЛИ

СтрелчаВ Стрелча бе представен стартиращият четвърти по ред проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“

Проектът е част от последователната политика на ръководния екип на общината за повишаване качеството на работа и компетентността на общинските служители.

Финансирането е 100% от ОПАК чрез Европейския социален фонд на Еропейския съюз. Стойността на проекта е 95 722 лева, а периодът на изпълнение – 12 месеца.

Изпълнението на проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения“ има за цел развитието на умения за управление на документи (производство и логистика), подобряване на личната организация и ефективност на служителите и придобиването на теоретични знания и практически умения за управлението на услуги на служителите на различни нива, чиято дейност е свързана с управлението и предоставянето на услуги и за осигуряване на финансови ресурси.

 В присъствието на кмета на Общината – г-н Иван Евстатиев, на общински съветници, кметски наместници и служители от общинската администрация, граждани, Надя Клисурска – Жекова – секретар на Община Стрелча, представи подробно обученията, които ще се проведат в рамките на проекта и конкретните целеви групи, към които са насочени. По проекта ще бъдат обхванати 95 служители от администрацията, включително кмета, зам.кмета и кметските наместници, в следните обучения:

  • Обучение по „Холистичен мениджмънт – подобрение на дейността“;
  • Обучение по „Организация на производството и логистиката на документи“;
  • Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“;
  • Обучение по „Лична ефективност: Ефективна организация наработното и личното пространство“;
  • Обучение по „Събиране на вземанията в интерес на общината“;
  • Обучение по „Електронно управление (базов курс)“ (ЕП–1) от каталога на ИПА;
  • Обучение по „Стилистика на нормативните актове и наредби“ (ЗА-3) от каталога на ИПА

 

Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на уменията за управление на документопотока в администрацията, до по-стройна лична организация и ефективност на служителите и до подобрени знания и умения за управление на услуги и осигуряване на финансови ресурси.