Начало Бизнес ВАЖНО: ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПО ЗКПО

ВАЖНО: ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПО ЗКПО

СПОДЕЛИ

Основни промени в сроковете на годишните данъчните декларации (ГДД) по ЗКПО за 2019 г. и ред за деклариране авансовите вноски за 2020 г.:

  1. При подадена ГДД за 2019 г. до влизането в сила на Закона за извънредното положение, предприятието може да изменя посочените в декларацията авансови вноски по досегашния ред (чл. 88 от ЗКПО – с подаване на Декларация за промени на авансови вноски);
  2. При подаване на декларация след влизане в сила на Закона за извънредното положение, съществуват две хипотези:
  • Подаване на пълна ГДД за 2019 г. до 15.04.2020 г., с посочване на авансови вноски за 2020 г. на база прогнозна печалба за 2020 г. Посочените авансови вноски могат да бъдат коригирани за следващите (месечни, тримесечни) периоди по всяко време;
  • Подаване на частична ГДД за 2019 г. до 15.04.2020 г., с попълнени данни единствено в частта за деклариране на авансови вноски, на база прогнозна печалба за 2020 г. и последващо подаване на пълна ГДД за 2019 г., в срок до 30.06.2020 г. Авансовите вноски могат да бъдат променяни по всяко време.

Срок за внасяне на корпоративния данък за 2019 г.: до 30.06.2020 г., при всички посочени варианти.