Начало Общество Възможност за енергийна употреба на геотермалните води в Област Пазарджик

Възможност за енергийна употреба на геотермалните води в Област Пазарджик

СПОДЕЛИ
restorant

vodaЕфективната употреба на енергията от геотермалните източници, тяхното идентифициране и доказване на икономическите и екологични ползи от тази употреба са основните цели на проект GeoSEE (пълното наименование на проекта е „Иновативно използване на нискотемпературни геотермални ресурси в Югоизточна Европа“). Той се финансира от Програма Югоизточна Европа към Европейската комисия. От българска страна, като пълноправни партньори в него участват Регионална енергийна агенция Пазарджик (РЕАП), която извършва техническите проучвания и Областна администрация Пазарджик, която разпространява добрите практики за хибридната употреба на геотермални източници, идентифицирани от проекта.

В периода 22-23 септември в гр. Копривница и гр. Крижевци, Република Хърватска се състоя заключителната среща по проекта. Беше представена цифрова географска информационна система (ГИС) на идентифицираните геотермални източници на територията на всички страни-участнички в проекта, включително и област Пазарджик с пилотен район община Велинград. Системата е достъпна на сайта на проекта с адрес www.geosee.eu. В нея ще бъдат представени данни за ВЕИ потенциала – геотермални източници, горска биомаса, слънчева енергия и др. Такъв информационен продукт за Област Пазарджик досега не е създаван и се очаква той да допринесе за развитието на инвестициите в нашия регион.

Потребители на системата могат да са всички, които се интересуват от използване потенциала на ВЕИ в област Пазарджик – инвеститори, общински и държавни администрации, експерти и граждани.

За повече информация: www.reap-bg.eu