Начало Общество Вчера в Пловдив се проведе 27-то Общо събрание на Националната асоциация на...

Вчера в Пловдив се проведе 27-то Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини

СПОДЕЛИ

В Пловдив се проведе 27-то Отчетно-изборно Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. Големият форум се състоя в Парк-хотел „Санкт Петербург“, при дневен ред включващ множество точки, сред които: изнасянето на доклад на Мандатната комисия, приемане на нови членове, отчет за работата за 2017 г., финансов отчет за 2017 г., проект на бюджет за 2018 г., избор на Управителен съвет и на Контролен съвет и др.

 Заместник-кметът по култура и туризъм на Община Пловдив инж. Александър Държиков приветства делегатите – членове на Националната асоциация на секретарите на общини от цялата страна от името на Кмета на града – инж. Иван Тотев.

„За мен е чест и удоволствие да приветствам с „Добре дошли“ в гр. Пловдив, членовете на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. Една Асоциация на професионалисти, които имат цел, съвпадаща с тази на Кметовете на общини, а именно – да превърнем общините в по-добро място за живеене, администрациите да стават все по-компетентни, а гражданите и местния бизнес – все по-удовлетворени. Адмирирам стремежа на всички Вас да подобрите нормативната уредба в страната, да усъвършенствате капацитета на служителите и процеса на работа в администрациите, както и това, че полагате неуморни усилия и труд да създавате мрежа от експерти, даващи компетентни становища по актуалните въпроси на местното самоуправление.  “, се казваше в приветствието, в края на което бе отправена специална покана към всички секретари на общини в България да посетят Пловдив отново и през следващата 2019-та, когато градът ще бъде Европейска столица на културата, а Пловдив ще бъде името на онзи български град, който ще бъде споменаван най-често в Европа.

2

3