Начало Общество Велко Сапунджиев, Иванка Живкова и Иван Евстатиев в Списъка с несъответствия

Велко Сапунджиев, Иванка Живкова и Иван Евстатиев в Списъка с несъответствия

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Бившият заместник-кмет на общината Велко Сапунджиев, неговата колежка, която по-късно за кратко бе директор на театъра Иванка Живкова, и кметът на Стрелча Иван Евстатиев са в списъка на Сметната палата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности /ЗПИЛЗВДД/, за  установени несъответствия в данъчните декларации. Всички заключения за несъответствие, които се отнасят до непосочени в таблица 13 от ежегодната декларация по ЗПИЛЗВДД различни видове доходи, извън заеманата длъжност, са направени след съпоставяне с данните, получени от Националната агенция за приходите, където лицата надлежно са обявили доходите си в годишната си данъчна декларация за 2011 г.

Така например Велко Сапунджиев е подал финална декларация през 2011 г., но не е декларирал данни за съпругата си -притежавани  1/4 ид.ч. от УПИ – 610 кв.м., ведно с източния близнак от многоетажна жилищна сграда – 45 кв.м. в с. Радловци, и 1/2 ид.ч. от апартамент – 73,51 кв.м. в гр. Кюстендил-дарени от родителите.

Колежката на Сапунджиев – също бивш зам.-кмет, но по хуманитерните въпроси, е подала финална декларация през 2011 г. Не е декларирала данни за съпруга: притежавани  1/2 ид. части от къща с площ 59 кв.м. и 1/4 ид. част от двора-464 кв.м в гр. Панагюрище, както и ниви с обща площ 21,8 дка в землището на гр. Панагюрище, придобити чрез дарение.

Настоящият кмет на Стрелча Иван Естатиев е подал встъпителна декларация през 2011 г. Не е декларирал притежавани от дарение: нива – 3,825 дка в землището на гр. Пазарджик и нива  – 3,500 дка в с. Пищигово.