Начало Коментари „ВиК – П” ЕООД: Водата в Панагюрище отговаря на изискванията и е...

„ВиК – П” ЕООД: Водата в Панагюрище отговаря на изискванията и е годна за питейни и битови нужди

СПОДЕЛИ

Във връзка с изнесeната информация в медиите за проба с отклонение, съгласно Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на гр.Панагюрище.

 

„ВиК – П” ЕООД заявява:

 

  1. В периода 16 – 31 Август при месечен мониторинг извършван от РЗИ гр.Пазардждик са взети 3 бр. проби на водата, захранваща гр.Панагюрище. Пробата, взета от Зона I на гр.Панагюрище, е с отклонения съгласно Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 1 проба по микробиологични показатели. Тези отклонения не могат да доведат до увреждане на здравето на хората. Другите 2 бр. проби нямат отклонения в показателите и отговарят на всички изисквания за питейни и битови цели.
  2. По предписание от РЗИ гр.Пазарджик са извършени хигиенни мероприятия и е направена дезинфекция на водопроводната мрежа на гр.Панагюрище в Зона
  3. Водата в гр.Панагюрище отговаря на изискванията съгласно Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и е годна за питейни и битови нужди. Изнесената информация за 15 бр. заболели от стомашно – чревни инфекции е за цялата територия на Област Пазарджик, а не е за Община Панагюрище.