Начало Общество Вижте актуалните свободни работни места в Панагюрище

Вижте актуалните свободни работни места в Панагюрище

СПОДЕЛИ
свободни работни места

Работни места за специалисти с висше образование:
2 Инженер-технолог
1 Рехабилитатор
1 Начален учител в ЦОУД
1 Учител по музика
1 Учител в ЦОУД в прогимназиален етап
1 Учител по биология и здравно образование – 216 уч.ч.
1 Ръководител, компютърен кабинет
1 Учител по професионална подготовка по специалност „Автотранспортна техника”
1 Учител по математика
1 Ръководител, компютърен кабинет
1 Учител по английски език
1 Учител, ресурсен
1 Учител, детска градина
2 Медицинска сестра

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1 Помощник-възпитател в детска градина
1 Асистент, офис с немски език
1 Служител, отдел „Планиране”
1 Контрольор, качество
1 Техник, телекомуникации
2 Сервитьор
2 Барман
3 Готвач
1 Главен готвач
2 Продавач-консултант
1 Работник, покриване метални повърхности
1 Общ работник, промишлеността
8 Работник, допълнителна обработка на стъкло – оптик
3 Електромеханошлосер
1 Монтьор, електрооборудване
1 Електромонтьор на МПС
1 Матричар
1 Настройчик, металургични машини с ЦПУ
4 Машинен оператор, машина за леене
3 Машинен оператор, металорежещи машини
13 Машинен оператор, шиене
2 Оценител, облекла
4 Работник, сглобяване на детайли – за хора с трайни увреждания
3 Работник, сглобяване на детайли
4 Настройчик-оператор на шприцмашини
1 Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона
3 Шофьор, товарен автомобил
2 Шофьор, автобус
6 Шофьор, автокран
1 Машинист, еднокофов багер
1 Оператор, пътно-строителни машини
1 Автомонтьор
1 Детегледачка
1 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Обслужващ работник, промишлено производство – на трошачка
7 Арматурист
7 Работник, строителство
7 Кофражист
7 Зидар
7 Заварчик
7 Монтьор, вентилационни тръби
7 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
7 Електротехник, строителен
7 Монтажник, метални конструкции
7 Водопроводчик /вътрешно В и К/

3 Работник, строителство
3 Общ работник