Начало Общество Вижте графика на заседанията за сключване на споразумения и разпределения за ползване...

Вижте графика на заседанията за сключване на споразумения и разпределения за ползване на земеделските имоти в землищата на Общината

19
0
СПОДЕЛИ

zemedelci

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

ще бъдат проведени по следния график:

ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

2016 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

19.08.

29.08.

02.09.

10:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

19.08.

29.08.

02.09.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

19.08.

29.08.

02.09.

13:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

19.08.

29.08.

02.09.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

19.08.

29.08.

02.09.

13:00

ОСЗ-Панагюрище

 

Приканваме всички ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

Председател на комисията:……..…….

Началник ОСЗ Цв. Симеонова

Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04; 6 23 89