Начало Общество Вижте кога ще почиват учениците докрая на 2020 г

Вижте кога ще почиват учениците докрая на 2020 г

СПОДЕЛИ
Междусрочната ученическа ваканция през 20202 г. ще е на 5 февруари, информират от МОН.
Пролетната ваканция ще е от
11.04.2020 г. до 20.04.2020 г. вкл. за I – XI клас и от
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас
Неучебни дни:
20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г. – I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)