Начало Култура Вижте културните събития през седмицата

Вижте културните събития през седмицата

СПОДЕЛИ
restorant

15 октомври 2018 година
13:30 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала, „Младежка сцена“
Театрална формацйя „Улйчна банда” гостува с постановката „СПАСИТЕЛЯТ“ от Валентйн Балабанов
Участват: Ивайло Захариев, Вера Среброва, Сребрина Христофорова и Валентин Балабанов
Организатор: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
при Община Панагюрище

16 октомври 2018 година,  от 19:00 часа, в кино „Модерен театър“ в Панагюрище ще бъде официалното представяне на книга и филм, посветени на проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ И ДРИНОВИЯ РОД
16:00 часа – в Къща музей „Проф. Марин Дринов“
– Поклонение и полагане на цветя
17:00 часа – Исторически музей – Панагюрище
– Вечер, посветена на проф. Марин Дринов и Дриновия род
Организатор: Клуб на ветераните учители „Дриновец“

17 октомври 2018 година
18:30 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
Концерт на Веселин Маринов „ПРЕДСТАВИ СИ…“

18 октомври 2018 година
17:30 часа – Исторически музей – Панагюрище
Откриване на Фотодокументална изложба, посветена на 180-та годишнина от рождението на проф. Марин Дринов

19 – 20 октомври 2018 година
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. МАРИН СТОЯНОВ ДРИНОВ
Организатори: Община Панагюрище, Исторически музей – Панагюрище, Институт за исторически изследвания при БАН
13:00 часа – Исторически музей – Панагюрище
– Официално откриване на конференцията

19 октомври 2018 година
18:00 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ОУ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“

20 октомври 2018 година
180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ
11:00 часа – Къща музей „Проф. Марин Дринов”
– Тържествена церемонйя по връчване на пойменната студентска стйпендйя „Проф. Марин Дринов”
11:30 часа – Градски парк
– Поклоненйе й полагане на цветя пред паметнйка на проф. Марйн Дрйнов

20 – 21 октомври 2018 година
ВТОРИ ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“, ПАНАГЮРИЩЕ‘ 2018
10:00 часа – Хотел „Каменград“, зала „Луда Яна“
– Офйцйално открйване на фестйвала