Начало Местна власт Вижте състава на постоянните комисии към Общинския съвет

Вижте състава на постоянните комисии към Общинския съвет

СПОДЕЛИ
комисии

Местният парламент утвърди състава на постоянните комисии

На редовната си сесия Общинският съвет в Панагюрище гласува състава на постоянните комисии. Само за две от тях – Териториално и селищно устройство” и „Образование, култура, младежки дейности и спорт”, имаше по две предложения за председател.

С 15 гласа „за” и 5 „против” за председател на ТСУ-комисията бе избрана Радка Кроснарова от ГЕРБ. Другият кандидат за председателското място – Пенка Пиперкова от БСП получи 5 гласа „за”, 13 „против” и 2 „въздържал се”.

За председател на комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт” бе избран Томи Наплатанов от ГЕРБ с 12 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържал се”. Другият кандидат – Пепа Филина от МК”СДС /БЗНС/” получи 3 гласа „за”, 5 „против” и 12 „въздържал се”.

Ето и съставът на постоянните комисии:

Комисия по бюджет и икономика – председател Христо Шиндаров, членове – Томи Наплатанов, Радка Кроснарова, Стоян Петришки, Иванка Димитрова, Станимир Велчев и Пламен Търкаланов.

Комисия по териториално и селищно устройство – председател Радка Кроснарова, членове – Христо Шиндаров, Христо Дураков, Стоян Петришки, Пенка Пиперкова, Иван Лалов и Пепа Филина.

Комисия по здравеопазване, социална и етническа политика -председател Делчо Радулов, членове ЦветанаЧамова, Цветанка Богоева, Иван Раков, Петър Мулешков, Пламен Търкаланов и Станимир Велчев.

Комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт  – председател Томи Наплатанов, членове – Георги Георгиев, Делчо Радулов, Петър Бабачев, Иван Раков, Пепа Филина и Сетлана Парашкевова-Узунова.

Комисия по екология, туризъм, селско и горско стопанство – председател Цветанка Богоева, членове Цветана Чамова, Христо Дураков, Петър Бабачев, Пенка Пиперкова, Иванка Димитрова и Стоян Христов.

Комисия по местно самоуправление и законност – председател Петър Мулешков и членове Георги Георгиев, Стоян Христов, Светлана Парашкевова-Узунова и Иван Лалов.