Начало Общество Вижте свободните раборни места, обявени от Бюрото по труда в Панагюрище

Вижте свободните раборни места, обявени от Бюрото по труда в Панагюрище

СПОДЕЛИ
свободни работни места

Работни места за специалисти с висше образование:
1 Контрольор, качество
1 Главен експерт
1 Секретар, МКБППМН
1 Технолог

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1 Трудотерапевт
1 Организатор в отдел "Планиране на производството"
1 Администратор, хотел
3 Продавач-консултант
1 Касиер
1 Матричар
1 Стругар на машина с ЦПУ
1 Фрезист на машина с ЦПУ – сферична оптика
1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
1 Автомонтьор
1 Механошлосер
14 Работник, допълнителна обработка на стъкло
1 Машинен оператор, обработка на минерали
3 Машинен оператор, машина за леене
2 Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
7 Шивач
3 Машинен оператор, шиене
2 Машинен оператор на автомат за шиене на текстилни изделия
1 Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
1 Машинен оператор, полиране на стъкло
1 Шофьор, линейка
1 Шофьор, товарен автомобил
1 Тракторист
3 Работник, сглобяване на детайли
2 Общ работник
1 Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1 Пакетировач
1 Охранител
1 Техник – механик, хидро и пневмотехника
2 Чистач/ Хигиенист