Начало Политика Включват ни в черен списък заради нарушения през периода 2007-2011 г.

Включват ни в черен списък заради нарушения през периода 2007-2011 г.

СПОДЕЛИ
restorant

 

През последните няколко дни общината ни, заедно с други общини, бе споменавана многократно в медиите, по повод доклад на експертите от Института за правни анализи и изследвания (ИПАИ), сочещ, че над 76% от обществените поръчки у нас са опорочени и това може да доведе до спиране на парите от страна на Европейската комисия по оперативните програми. Още през февруари ПИА информира, че по време на заседание на Общинският съвет, кметът Белишки предупреди, че има реална опасност община Панагюрище да влезе като негативен пример в доклад на Европейската комисия. Тогава той прочете предупредително писмо, с което Европейската комисия дава шанс на настоящия кмет да даде обяснение за допуснатите нарушения, макар и дефакто да не са направени по негово време. На въпросната сесия кметът посочи, че в доклада вероятно ще бъде изнесена информация за това, че в периода 2008-2011 година тогавашното ръководство системно е нарушавало правилата при взлагането на обществени поръчки.  

Месеци по-късно докладът вече е факт, а председателят на УС на ИПАИ Петър Бакърджиев заяви в интервю за btv,че през последните четири години при извършени от експертите на Сметна палата проверки на 5500 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 5 млрд. лв. са констатирали серия административни нарушения.   Анализирани са резултатите от 104 одитни доклада от проверки на Сметна палата и от 390 финансови инспекции извършени от органите на АДФИ и редица други документи, свързани с провеждане на обществени поръчки, проведени са редица разговори с ръководствата на общините. Установено е, че разпространението на нарушенията при обществените поръчки като негативно явление продължава да нараства успоредно с увеличаването на размера на средствата, които се разпределят чрез обществени поръчки. От интервюто с Бакърджиев стана ясно, че има и редица случаи на липса на кратко описание на офертите, когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Много пъти се разписват дискриминационни условия и необосновани ограничения в изискванията към участниците или има несъответствия между изискванията, посочени в обявлението и в документацията за участие в процедурата. Констатират се и нарушения при създаването на комисията, която да избере, когато не са включени членове, които имат необходимата професионална квалификация и опит в съответствие с предмета на обществената поръчка, в резултат на което комисията не може да се нарече експертна и да изпълни възложената й задача да оцени професионално представените оферти.

СНИМКА: DARIK