Начало Общество Все повече взривове с газови бутилки – съвети как да се пазим

Все повече взривове с газови бутилки – съвети как да се пазим

СПОДЕЛИ
restorant

640x480_1394479949

Само за една година инцидентите с битови газови бутилки са се увеличили значително. Оказва се, че масово не се спазват изключително важни правила, съобщава Нова ТВ.

 

За цялата минала година им 35 случая на взривове. За първата половина на тази година те са вече 22, като има и смъртни случаи. Основните причини са неправилната експлоатация и неспазване на мерките за сигурност.

Газовите бутилки се проверяват веднъж на 10 години. Когато по тях има корозия, има риск за изтичане на пропан бутан в затворени помещения и при насищане и най-малка искра може да последва и тежки взривове, които да унищожат цели апартаменти.

Газовите бутилки трябва да се пълнят само на определените за това места – там, където има разрешителни. Те се пълнят контролирано и персоналът знае как да провери колко процента трябва да се запълни, така че да не се получи взрив.

Съвети за безопасна работа с газови бутилки

Газовите бутилки трябва винаги да се съхраняват и транспортират в изправено положение.

Те не трябва да се поставят в близост до електрически контакт, други запалими газове или материали.

Необходимо е бутилките да се съхраняват в добре проветриво място, да не се излагат на пряка слънчева светлина и да са разположени далеч от възможни източници на запалване и излишна топлина.

Бутилката трябва да бъде поставена вертикално върху твърда и равна повърхност, защитена от падане.

Осигуряването на добър достъп до вентилация при газовите бутилки е необходимо и задължително условие за тяхното съхранение. Тъй като пропан- бутанът е безцветен газ, около 2 пъти по-тежък от въздуха, поради което се наслагва в най-ниските части на помещението, затова вентилационните отвори се разполагат имено там.

Размразяването на газови бутилки с електрически уреди, като сешоар, вентилаторни, конвекторни печки или други източници на топлина е недопустимо.

Не се препоръчва съхраняването на повече от две бутилки в едно помещение, независимо дали те са пълни или празни.

Никога не търкаляйте бутилката и не я поставяйте в легнало положение, дори когато е празна!

Помнете, че газовата бутилка никога не е напълно празна!

Не транспортирайте бутилката с отворен клапан!

След спиране на работа с уреда, прекратете притока на газ от бутилката, като затворите клапана, независимо дали газовият уред има спирателен кран!

Никога не пушете около компресирани газови бутилки!

Не разполагайте в близост до бутилките и газовите уреди кърпи, завеси, други текстилни материали или пластмасови изделия!

Не позволявайте използването на газови уреди от хора, които не контролират своите действия (малки деца, възрастни хора, психично болни и др.), или които не са запознати с правилата на безопасна употреба!

Никога не се опитвайте да пълните или преливате газ от една в друга бутилка, ако не сте специално обучени да го правите!

Не предприемайте поправка на газовата бутилка, ако забележите неизправност в нея! За целта се обърнете към оторизирани сервизи, които ще отстранят техническата повреда и ще осигурят безопасността ви.

Бутилките трябва да се проверяват ежедневно за корозия, изтичане, пукнатини и др. или непосредствено преди всяка употреба.

Съблюдавайте за изтичане на газ по време на експлоатация и проверявайте за течове на със сапунена емулсия и в никакъв случай с огън.

Гъвкавите маркучи трябва да са възможно най-къси (не повече от 2 м.). Уверете се, че те са плътно поставени върху крана. Максималния живот на гъвкавия маркуч е четири години (срокът може да се постави на маркуча), но от предпазливост и съображения за сигурност, е препоръчителна подмяната му на всеки две години.

Прилагайте предпазните мерки за безопасност и към празните бутилки, защото те са толкова опасни, колкото и пълните такива.

Важно е да знаете, че при всяко следващо пълнене на бутилките с газ на специализирани за целта места, бутилките подлежат на задължителна проверка на годността.

Препоръчително е да се снабдите в малък прахов пожарогасител и да се запознаете предварително с експлоатацията му, в случай на нужда.

Газовите бутилки следва да се пълнят максимум до 2/3 от целият обем на вместимост, като количеството се определя на специално монтирани везни за контролно претегляне на напълнените бутилки.