Начало Общество Забрана за технически преглед без платен данък

Забрана за технически преглед без платен данък

СПОДЕЛИ
restorant

115

По искане на Сдружението на общините в България преминаването на технически преглед без платен данък на автомобила вече няма да е възможно. От тази седмица по време на техническите прегледи ще се извършва електронна проверка за платен данък на автомобилите, а не както до сега чрез представяне на документ от общината. Тази електронна проверка ще работи само в общините, които са заявили, че имат пълна готовност да гарантират свързаността и функционалността на системата.

За общините, които не са заявили пълна функционалност, системата ще изисква само представяне на документ за платен данък или такъв, че са освободени от данък, който следва да бъде сканиран. Този документ ще се приема и в случаите когато общината не е подала информация или има срив в системата. Други видове документи няма да бъдат приемани.

Обръщаме внимание, че общините имат задължение след плащането на данъка на автомобила това да бъде отбелязано и в системата, като паралелно с това всяка община трябва да издава и документ за платения данък със залепен стикер на него.

Припомняме Ви, че от септември 2014 г. влязоха в сила измененията на Наредба Н-32. В наредбата беше предвидено проверката за платен данък върху превозното средство да става по електронен начин, чрез информационната система на техническите прегледи. За целта общините трябва да осигурят достъп до базите си с данни за платените данъци. В наредбата беше посочено, че електронната проверка трябва да заработи ефективно само когато съответната община предостави технически съвместим с информационната система достъп до базата с данни за платен данък от съответната община. Очакванията са, че с пълното заработване на системата ще се увеличи събираемостта на дължимия данък върху превозните средства.