Начало Местна власт Започна монтирането на гранитните плочи на централния площад в Панагюрище

Започна монтирането на гранитните плочи на централния площад в Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

ploshtad Започна монтирането на гранитните плочи на площад “20-ти април” в Панагюрище, във връзка с реализирането на проект “Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот”.

Първият елемент, с който се стартира полагането на настилката от термолющен гранит, е символното изображението на фиалата от Панагюрското златно съкровище. То е разположено в самия център на площада и ще бъде обединяващото звено между Мемориален комплекс “Априлци” и Исторически музей – Панагюрище. Изображението на фиалата е съставено от 56 елемента (гранитни плочи).

При спазване на стария български обичай, при полагане основите на нов строеж да се зазидва пара, кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки и неговите заместници г-жа Галина Матанова и г-н Георги Павлов поставиха монети за вграждане под първата гранитна плоча на площад „20-ти април”.
Проектът „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“ се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035, с бенефициент Община Панагюрище

ploshtad1