Начало Култура ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ХIІI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ПАТРИОТИЧНА...

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ХIІI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН „РОДОЛЮБИE”

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

ХIІI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ  НА  БЪЛГАРСКА  ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН

„РОДОЛЮБИE

rodolubie

Организатори: Община Панагюрище и Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за 2016/2017 година.

Дата и място на провеждане: 22 – 23 април, 2017 г., Театър Дом – паметник – Панагюрище.

Посвещава се на  180-тата годишнина  от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и

165 години от рождението на Павел Бобеков –  революционер, председател на  Привременно правителство и хилядник по време на Априлското въстание в IV революционен окръг .

ЦЕЛИ: Разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране

на българската песен с патриотична насоченост; откриване и изява на млади таланти в певческото изпълнителско изкуство.

РЕГЛАМЕНТ

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.  Фестивалът има конкурсен характер.

2. В конкурсната програма на фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации до

15 души, разделени в три възрастови групи:

I група – І – ІV клас

II група –V-VIIІклас

III група –ІХ – ХІІ клас

4. В конкурсната програма индивидуалните изпълнители и вокалните формации участват с две песни /допускат се

и авторски песни с фолклорно звучене/. Първата песен – задължително трябва да бъде с патриотично съдържание /за родината, за семейството, за родната природа/. Втората песен  – може да бъде патриотична или забавна. Времетраене до

З минути за една песен. Стилът на песните да бъде близък до оригинала и съобразен с целите на фестивала. По преценка на журито втората песен може да бъде прекъсвана.

5.   Съпровод:

А:   Инструментален съпровод на живо;

Б:   Качествен синбек;

В:   Без съпровод /акапелно/

ЗАБЕЛЕЖКА. Звуковият носител на синбек може да бъде  мини диск или компакт диск.

Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците. Песни, при които

в  инструментала се дублира основната  мелодия  или глас ще бъдат декласирани.

ІІ. ЖУРИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

1.   Професионално жури

2.  Детско жури

Критерии за оценка

1.  Подбор на репертоара, съобразно възрастта;

2.  Интонация, вокална техника и художественост на изпълнението;

3. Сценична реализация – артистичност, хореография, костюми.

ІІІ. НАГРАДИ

1.  Специална награда на национален фестивал „Родолюбие” – статуетка „ЖИВИЯТ ПЛАМЪК” и  парична награда;

2.   Диплом, медали и купи за индивидуалните изпълнители и формации за I, II, III място за всяка възрастова група;

3.   Награда на Община Панагюрище;

4.   Награда на детското жури;

5.   Награда за музикален ръководител на името на Анна Главчева  /изявен учител по музика от гр. Панагюрище/;

6.   Награда за сценична реализация;

7.   Награди на институции, фондации, предприятия, фирми и др.;

8.  Носителят на наградата „Живият пламък” участва в рекламните материали за следващата година, няма право да

участва в следващото издание на фестивала.

Организаторите си запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение

на материала, без да заплащат право и обезщетения. Записи от фестивала ще бъдат излъчвани по местната,

областни и национални телевизии. Пътните, храната и нощувките са за сметка на участниците.

ІV. УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО  31 март  2017 ГОДИНА

Адрес: гр. Панагюрище  4500, пл. „20 април” №13

Справки и допълнителна информация на телефони: 0357/600-78,  622-72, GSM: 0885/474 – 431

e -mail: rodolybie_pan@abv.bg

Регламент и заявка за участие