Начало Общество Здравният медиатор Боянка Врагова взе участие в Международен конгрес в Брюксел

Здравният медиатор Боянка Врагова взе участие в Международен конгрес в Брюксел

СПОДЕЛИ
Реклама

Здравният медиатор на община Панагюрище Боянка Врагова взе участие в първия международен конгрес на медиаторите, провел се на 17 и 18 януари в  Брюксер, Белгия. Форумът е инициатива на програма „РОМЕД“ на Съвета на Европа. В конгреса участваха делегации от над 20 държави – Албания, България, Румъния, Испания, Италия, Португалия, Молдова, Чехия, Словакия, Македония, Сърбия, Унгария, Германия, Великобритания  и др.
В България понастоящем работят 130 медиатора в 74 общини. За Международния конгрес в Брюксел са били поканени 11 здравни и 10 трудови медиатори. Росица Иванова, секретар на НССЕИВ към МС, присъства като представител на Съвета на Европа. Наши представители бяха още Кънчо Кантарджийски, Агенция по заетостта, Никола Петков, НССЕИВ към МС.

Форумът бе открит от г-н Pierre Mairesse/ Мерес/ – директор на дирекция „Образование и Култура“ на Европейската комисия. Последваха поздрави и послания от Androulla Vassiliou/ Василиу/ комисар –Образование, Култура, Езикознание, Спорт, Медия и Младежта и от г-н Thorbjørn Jagland/Ягланд/ – Генерален Секретар на Съвета на Европа.

Г-н Ягланд се включи чрез видеовръзка и изрази своето мнение, че медиаторството трябва да бъде разбрано правилно. Той уточни, че ромите не могат да разчитат на медиаторите за решаването на всички проблеми, защото медиацията е просто едно посредничество. Професията трябва да бъде призната и според г-н Ягланд, което в България всъщност вече е постигнато, след като позицията „здравен медиатор“ е включена в националния класификатор на професиите в страната. Той напомни, че ромите трябва да бъдат реално включени в процеса на вземане на решения и че важен момент в успешното сътрудничество е създаването на национални структури, които да си партнират  с единна Европейска Мрежа на медиаторите .

Г-н Йорен Шокенбрьок, специален представител на Генералния Секретар на СЕ по ромските въпроси представи обобщена картина на политиките за интеграция в Европа и сподели, че напредъкът е по-скоро символичен, защото се отбелязва значителна празнота в написаното и изпълненото до момента. Това ще е повод за динамична работа, най-вече с правителствата на сраните членки на СЕ.

Г-н Мерес от Европейската комисия сподели, че важен момент в приоритетите на Съвета на Европа и Европейската комисия до 2014 година ще са дейности насочени към училищата и детските градини. Диалогът на медиацията ще бъде разширен към последователна работа и постигане на убеденост в ромските семейства, затова образованието да бъде поставено на ниво, още в начална възраст на детето.

Сабире Рамадан, здравен медиатор в община Септември и член на Националната мрежа на здравните медиатори в България, разказа за приоритетите в работата й и за напредъка на програмата в страната по отношение на устойчивост. Медиатори и обучители от Италия, Сърбия, Македония и др. споделиха, че все още липсва държавна политика в страните им и въпреки вложения ресурс и от страна на СЕ не се чувстват спокойни за заетостта си.

През втория ден на конгреса бяха представени и други Европейски програми за финансиране. Г-жа Ирина Феон, програма „МЕРИ“, разказа за присъствието на програмата в България, Румъния, Словакия и Унгария. Те са създали мрежа на сътрудничество и национални координатори в отделните страни. Подпомагат местни политики за интеграция и усвояване на средства от ЕС.

Форумът бе закрит с пожелания за успешно развитие занапред на медиацията като основен механизъм за улесняване достъпа на ромите до различни сфери от съвременния ни живот.