Начало Общество 100 безработни започват работа по Национална програма „Сигурност” в област Пазарджик

100 безработни започват работа по Национална програма „Сигурност” в област Пазарджик

15
0
СПОДЕЛИ
restorant

oblastnaadministraciq

Трудовите договори на 100 безработни лица са връчени през изминалата седмица на одобрените кандидати по Национална програма „Сигурност” в област Пазарджик, известява медиите в свое прессъобщение Мария Ловчинова -експерт в Областната администрация в град Пазарджик.

Работодател на назначените безработни по тази програма е областният управител. Комисия от областна администрация, съвместно със служители на ОД на МВР Пазарджик са  провели инструктаж и са връчили договорите на наетите лица.  Общо 100 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, са започнали работа от 14.07.2014г /този понеделник/, за срок от 8 месеца по програма „Сигурност” в 11-те общини на територията на региона. Те ще работят по 8 часа и ще получават минимална заплата в размер на 340 лева. В 25 населени места на областта са назначени по четирима души, които ще работят в екипи на две смени. Разпраделението  е направено след задълбочен анализ от Областната дирекция на МВР и Районни управления „Полиция“ на базаниво на битова престъпност, среда за сигурност, отдалеченост на населеното място и наситеност със сили и средства на ОД МВР Пазарджик. Изискванията към кандидатите за длъжността са били да имат минимум основно образование, да са физически здрави, да нямат психично заболяване, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да не са следствени и др. От областната администрация припомнят, че Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, стартира Национална програма „Сигурност“, включена в Националния план за действие по заетостта през 2014 г., допълнен в Решение № 172 на МС от 27 март, т.г.. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на програмата, от една страна, ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – ще допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в страната. Безработните лица са назначени на длъжност „Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред“. Те ще сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления, настъпване на бедствия, аварии и др. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при констатиране на такива случаи ще уведомяват органите на МВР.

Наетите лица ще оказват помощ на по-възрастните и на хората с увреждания.