Начало Общество 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

СПОДЕЛИ
Реклама

Датата 26 юни  е приета от Общото събрание на ООН през 1987г. под резолюция 42/112. На този ден всички хора по света изразяват своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.
Най-доброто противодействие е навременната превенция, в която трябва да се включат семейството и училището.
Семейството
Ролята на родителите е водеща в процеса на израстване на техните деца като здрави и щастливи възрастни, способни да се справят с трудностите. Дори и при много трудни обстоятелства връзката между деца и родители може да е предпоставка за избягване на рисково поведение. А в основата на силната връзка между деца и родители е разбирането и изслушването.

Съвети за родителите
Отделяйте на детето си малко време само за него всеки ден. Това може наистина да е от значение.
Похвалете детето си поне за едно нещо, което то е направило правилно. Дори и да е нещо съвсем малко, за него то може да има голямо значение. Изследванията сочат, че децата на родители, които често разговарят с децата си и се интересуват от заниманията им са по-малко склонни да използват стимуланти или опиати (дори и само веднъж в живота си).
Създайте ясни правила за поведение на децата си, които те да разбират и приемат, но и задайте разумни последствия в случаите, когата правилата са нарушени.
Винаги питайте детето си къде отива, за колко време, с кого ще бъде и какво ще прави.  Когато родителите знаят къде е и какво прави детето им и показват загриженост, а вероятността юношите  да използват марихуана намалява с 20 %.
Училището
Значението на училището също е огромно. Учителите могат да окажат положително влияние върху децата и юношите, за да им помогнат да пораснат щастливи и да могат да се развиват, дори и когато става въпрос за деца в риск. Най- важно е да се създаде у децата усещане за сигурност и принадлежност, защото тогава са по- малко уязвими и склонни към рисково поведение.
 Първите стъпки:
Установяването на силна връзка между учениците и учителя.
Предоставяне на подкрепа без осъждане или поучаване на децата и юношите, които се нуждаят от нея.
Създаване на позитивна училищна среда, която да стимулира активното участие на учениците.
Да се направи всичко възможно да се задържат децата в училище.
Изключителна важност има подобряването на ранното детско образование особено за децата от бедните общности и децата в риск, тъй като това е предпоставка за по-дълготрайни резултати за предотвратяване на рисковото поведение и в по- зряла възраст.
Резултатите от научно-базираните програми за превенция дават добри резултати за намаляване на употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Научните изследвания са помогнали на хиляди семейства и училища в световен мащаб. Родителите стават по- добри родители. Учителите стават по-добри учители, а   децата подобряват поведението си и се справят по- добре  в училище.
Дейностите сред младежите са свързани с повишаване нивото на здравни знания, умения и нагласи за недопускане и редуциране употребата на наркотични вещества под всякаква форма с цел опазване живота и здравето им. Младите хора категорично са на мнение, че е добре в училище да има часове, в които да се разговаря открито по въпросите, свързани с употребата на наркотици.

Наркоманията става все по-масово явление. Тя унищожава щастието и живота на милиони хора по цял свят и всяка година взема значителен брой жертви.
Това е болест, която трябва да бъде излекувана още преди да е започнала и чиито лекари сме всички ние.