Начало Общество Съобщение от Общинска администрация – Панагюрище

Съобщение от Общинска администрация – Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Община Панагюрище съобщава, че с Решение № 360/20.06.2013 год. на Общински съвет – Панагюрище е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ І-223 “Производствена площадка” и част от поземлен имот с идентификатор 55302.2.232 в местността “Конска поляна” в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, за образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-223,232 “Производствена площадка”.

С Решение № 361/20.06.2013 год. на Общински съвет – Панагюрище е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.470.7 в местността “Полето” в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, за образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-7 „Склад за зърно и ремонт на селскостопанска техника“.

04.06.2013 г.

1 КОМЕНТАР

  1. Изненадам съм! Побликувани са решения на Общинския съвет! Някакви, всички, важни или общеснвено значими – не мога да проумея? От 20.06.2013 г. , а колко беше срока за обжалването? По спомени – 14 дни. :-?
    0    0