Начало Общество 80, 70 лева е таксата за една смяна в Лагера на Колониите

80, 70 лева е таксата за една смяна в Лагера на Колониите

СПОДЕЛИ
Снимка Архив
restorant

Във връзка с организиране летния отдих на учениците в ученически лагер в село Панагюрски колонии, уведомяваме всички родители на учениците, че

Общата стойност на средствата за една лагерната смяна е:

  • 10 дни х 7 лева = 70 лева – размер на дневния стойностен хранителен оклад;
  • 10 левалагерна такса /според Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище/;
  • 0,70 лева застраховка /според Наредба №2/24.04.1997 г. изм. и доп., в ДВ бр.74/1998 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /;

Средствата в размер на 80,70 лева следва да се внесат в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, както следва:

  • за първа лагерна смяна – до 12:30 часа на 10.07.2017 година;
  • за втора лагерна смяна – до 12:30 часа на 24.07.2017 година;
  • за трета лагерна смяна – до 12:30 часа на 07.08.2017 година.

   – 3,00 лева – пътни разходи /на отделен списък/ – събират се от началника на лагера.

Общинската база „Ученически лагер“ ще отвори врати на 11 юли 2017 година, когато ще започне първата лагерна смяна „С грижа за себе си и природата“.Тя ще бъде с продължителност 10 дни – до 20 юли 2017 година /включително/. Началник на първата лагерна смяна ще бъде г-жа Невенка Врагова-Гоешкова – преподавател в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм. Програмата на първа лагерна смяна включва разнообразни дейности, въздействащи върху физическото здраве на децата и личностното им израстване в посока формиране на уважение и любов към природата, толерантност към другите, чувство на отговорност и умения за работа в екип.

Броят на лагеруващите в първата лагерна смяна е 68 деца.

Втората лагерна смяна, която ще бъде в периода 25 юли – 3 август /включително/ е с наименование „С дъх на гора“, с началник г-жа Иванка Тодева – старши учител в Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище. Програмата на втора лагерна смяна включва десет незабравими дни, изпълнени с добро настроение и приятни емоции – занимания в творчески ателиета, игри на открито, походи, вечерно кино, караоке вечери, Master class за народни танци.

Броят на лагеруващите във втората лагерна смяна е 68 деца.

Третата смяна в общинската база „Ученически лагер“ в село Панагюрски колонни ще се проведе от 8 до 17 август /включително/. Началник смяна ще бъде г-жа Мария Бензарова – учител по хореография. Мотото е „Лятна, спортно-танцова академия в планината“. Трета лагерна смяна е насочена към много спортни състезания, турнири, туризъм и развиване и усъвършенстване на танцовите умения.

Броят на лагеруващите в трета лагерна смяна е 60 деца.

Записването за всяка смяна се извършва от началниците на лагерните смени.

За контакти:

Невенка Врагова – Гоешкова

Началник на първа лагерна смяна „С грижа за себе си и природата“

GSM:0889 942757

Иванка Тодева

Началник на втора лагерна смяна „С дъх на гора“

GSM:0896 171434

Мария Бензарова

Началник на трета лагерна смяна „Лятна спортно-танцова академия в планината“

GSM:0892 609846