Начало Общество Акцент в Общинския план за младежта за 2014 е надграждането на междусекторното...

Акцент в Общинския план за младежта за 2014 е надграждането на междусекторното сътрудничество

12
0
СПОДЕЛИ
restorant

IMG_7207_Small_

Няколко основни извода е направила зам.-кметът Галина Матанова в анализа си за работата на ОбА с младежите от общината. Като важни стъпки тя е определила: създаването на обективни реалности и развитието на възможностите за подобряване диалога между младите хора и общинските институции; ангажирането на голяма част от организациите, институциите, бизнеса и външни партньори на територията на общината, с които се взаимодейства в посока развитие на младежките политики; утвърдената нова форма на структурата на ресор “Хуманитарни дейности” в подкрепа на младите хора; формирането на Бюджет`2014 като гарант за реализиране на младежките политики. Галина Матанова е отбелязала като препоръка и необходимостта от развитие на максимално широко партньорство с включване на всички заинтересовани страни за развитие на младежките политики в община Панагюрище.

Целта на Плана за младежта през 2014 е да се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: Община Панагюрище, Общински съвет – Панагюрище, Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище, бизнес, организации на работодателите и работниците, Обединен детски комплекс, неправителствени организации, Общински младежки парламент – Панагюрище, Местна за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, всички институции, работещи в областта на образованието, социалните дейности, културата, спорта, туризма и др. С Общинския план за младежта за 2014 година се създава възможност Община Панагюрище да гарантира участието на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинските младежки политики. Планът цели разкриване на нови възможности за всички млади хора, равен старт на младежите от община Панагюрище спрямо този на връстниците им от цяла Европа.