Начало Бизнес „Асарел-Медет“АД преминава към двустепенна система на управление

„Асарел-Медет“АД преминава към двустепенна система на управление

СПОДЕЛИ
restorant

13_bigНа проведеното на 3 юли 2014 г. Общо събрание на акционерите на „Асарел-Медет“ АД бе взето решение за промяна в начина на управление на дружеството и преминаване от едностепенна система на управление в двустепенна. Промяната в управлението на дружеството се изразява във формирането на два основни органа – Управителенсъвети Надзорен съвет.

Тези промени намериха съответно отражение и в приетия от Общото събрание на акционерите нов Устав на „Асарел-Медет“АД. Промените бяха вписани в Търговския регистър по партидата на дружеството съгласно изискванията на закона на 16 юли 2014 г.

За членове на новосформираните органи са избрани:

 

Надзорен съвет:

проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на Надзорния съвет

Радко Шуманов – заместник-председател на Надзорния съвет

Андрей Делчев – член на Надзорния съвет

 

Управителен съвет:

инж. Делчо Николов – изпълнителен директор

Иван Дончев – прокурист

Димитър Л. Цоцорков – член на Управителния съвет.