Начало Общество Болницата приключи на печалба 2012-та година

Болницата приключи на печалба 2012-та година

СПОДЕЛИ
restorant

2012 – та бе определена като успешна година за Многопрофилна болница "Събо Николов" от управителя д-р Мая Влайкова. Тя представи в четвъртък доклад за дейността на лечебното заведение през миналата година пред общото събрание на МБАЛ "Събо Николов" ЕООД.В дневния ред влизаше още приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството и доклад на регистрирания одитор за 2012 г., възлагане на управителя на дружеството  да  публикува  отчета в Агенция по вписванията в срок до 30.06. 2013 година. Събранието реши още реализираната печалба за 2012 г.  да се отнесе за покриване на загуби от минали години. За одитор на дружеството за 2013 г. отново бе избран Димитър Татаров. Като последна точка от дневния ред бе определяне на бизнес-задача на управителя на дружеството за 2013 година.
2012 г. бе годината, в която това лечебно заведение стана реален участник в обществения живот на града, каза още д-р Влайкова. Тя подкрепи думите си с подробни данни за дейността на болницата, като проследи постигнатите резултати, финансовите показатели, приходите и разходите на болницата, инвестициите, силните и слабите страни в развитието на здравното заведение, възможностите за в бъдеще, както и заплахите, които съществуват.
През 2012 г. в панагюрската болница са минали обучение десетина специализанти – лекари. Приходите на болницата през миналата година са в размер на 3.283 млн. лв. при 1.663 млн. лв. през 2010 г. В месеците до 1 април тази година здравното заведение е реализирало вече 1.234 млн. лв. приходи, което е показател за добрата му работа. Според данните от доклада на д-р Влайкова средната месечна работна заплата през миналата година в болницата е била 994 лв., при 703 през 2010 г. През месеците до април на настоящата година тя е пораснала до 1030 лв. 114 са клиничните пътеки, по които работи МБАЛ, а преминалите болни през 2012-та наброяват 6506 души. До 1 април тази година те са 2 541. Управителката изнесе още данни за извършените и предстоящи ремонти, както и за инвестициите в оборудване. Според нея една от силните страни на болницата е висококвалифицираният екип, както и модерните терапевтични методи, които се използват. Слабост на здравното заведение е морално остарялата материално-техническа база, липсата на акредитация, липсата на млади специалисти, недобрите отношения с доболничната помощ и др.
От последните 5 години за първи път през 2012 г., болницата приключва на печалба – 7 хил. лв., посочи и зам.-кметът Георги Павлов и добави, че общината е оптимист по отношение бъдещото развитие на болницата. Да се приемат отчети за дейност с печалба си е истинско чудо в момент, когато други подобни дружества фалират, заяви и председателката на ОбС-Веселина Ралчева – Зумпалова.