Начало Интервюта Чрез интерактивни табла, посетителите в Природонаучния музей могат да чуят звуците на...

Чрез интерактивни табла, посетителите в Природонаучния музей могат да чуят звуците на птици, насекоми и бозайници

СПОДЕЛИ
restorant

За най-интересните експонати, включени в Природонаучния отдел към Историческия музей в Панагюрище, Радио „Фокус“ – Пазарджик разговаря със завеждащия отдела Светла Узунова. 

Г-жо Узунова, разкажете кога е открит Природонаучния отдел към Историческия музей в Панагюрище и какви експозиции включва той?

Светла Узунова: Началото на Природонаучния отдел към Историческия музей в Панагюрище е поставено на 1 октомври 1970 година. Първоначално сбирката е била подредена в сутерена на музея, а по-късно през 1993 година тя се пренася в сградата на бившето училище „Георги Бенковски“, където се помещава и днес. Експозицията е разположена в 4 зали като включва разделите геология, гъби, ботаника, безграбначни животни, риби, земноводни, влечуги, пици и бозайници. Видово тя е много богата, тъй като могат да се видят интересни експонати от всички групи. Целта и да се запознаят посетителите с флората и фауната на Средна гора. Интересно е, че във фоайето са представени табла с пейзажи от този район, както и интересни видове растения като росянката, която е хищно насекомоядно растение, което се среща в Средна гора, също гръцката ведрица, сибирската перуника и горската незабравка.Във фоайето има и табло с дивите орхидеи в този район. Сбирките включват не само снимков, но и хербариев материал.

Освен растения показвате и различни животни, имате и сбирка от минерали?

Светла Узунова: Интересното за геологичната сбирка е, че включва минерални, рудни и скални образци от района на Средна гора. От минералите са изложени пирит, кварц, гипс, талк, магмени и седиментни скали. Сбирката съдържа също и минерали от Родопите. Това води да сравняване на минералния свят на Средна гора от една страна и на Родопите от друга. Ботаниката е също с богата колекция, представена е с хербариен материал от растения, които се срещат в района на Средна гора. В различните групи това са растения на горите, на открити терени, лечебни растения. Имаме и сбирка от 15 образци на най-често срещаните гъби в Средна гора – ядливи и отровни. Те са представени в естествена среда, чрез макети и в реални размери. Безгръбначните животни също са една много богата и интересна сбирка, с много защитени видове. Сред тях са насекоми като червения аполон, големия син бегач, червената горска мравка, бръмбара-носорог и други. При безгръбначните могат да се видят тропически насекоми, а също скорпиони, паяк тарантула и други. В колекцията представяме и видове, които са включени в Червената книга на България, защитени от Закона за биологичното разнообразие. Такива са големият стрелец, дивият шаран.

Коя е най-голямата експозиция?

Светла Узунова: Най-голямата ни експозиция представя гръбначните с различните им местообитания – влажни зони, гори, открити площи, скали. Много от експонатите влизат в категорията на застрашените видове са бухалът, розовият пеликан, уралската улулица и много други, които могат да се видят на място от посетителите. Сбирката от бозайници включва видове, които се срещат в района на Средна гора, отново има защитени видове като дивата котка, вълка, пъстрият пор, видрата и антилопите.

В залите могат да се чуят и звуците от различни птици и животни, как става това?

Светла Узунова: Всяка от залите е оборудвана с интерактивни табла, от които могат да се чуят звуците на птици, насекоми и бозайници. Имаме интерактивно табло с хранителните вериги като на самото табло има снимки на определен вид животно, неговите стъпки и чрез светлинен сигнал самите стъпки водят до снимка с какво се храни самото животно. Известният панагюрец Никола Делирадев дарява колекция от рога на антилопи. Имаме седем препарирани антилопи, които са дарени от Христо Щърбанов. Те са изложени в залата с бозайници и птици.