Начало Интервюта Директорът на ЦОП „Зора“ Красимира Йонева-Русинова за свършеното и предстоящото

Директорът на ЦОП „Зора“ Красимира Йонева-Русинова за свършеното и предстоящото

СПОДЕЛИ
restorant

– Госпожо Русинова, каква е равносметката от работата на ЦОП "Зора" през последните няколко месеца?

– От месец април до средата на месец юни продължи изпълнението на дейностите по разписаните споразумения за сътрудничество между ЦОП «Зора» и училищата СОУ «Нешо Бончев», ОУ «Проф. Марин Дринов» и ОУ «20-ти Април»: предоставяне на социална услуга „Училищна подкрепа” на деца, посещаващи занималня – по изработени времеви графици и разглеждане на предварително заявени теми от класните ръководители в часовете на класа – по изработени времеви графици 

След приключване изпълнението на дейностите по разписаните споразумения за сътрудничество между ЦОП «Зора» и училищата СОУ «Нешо Бончев», ОУ «Проф. Марин Дринов» и ОУ «20-ти Април» са получении 3  обратни връзки от Директорите на училищата, на база на които са изготвени обобщени доклади от извършената социална работа от служителите на ЦОП в съответните училища.

– Ще бъде ли реализиран тази година т.нар. "Ваканционен пакет"?

– Да, през месец юни екипът на ЦОП стартира „Ваканционен пакет 2013”. Предлаганият от Центъра „Ваканционен пакет 2013” стартира на 07.06.2013г. и ще приключи на 13.09.2013г. ЦОП реализира лятната си програма от „Ваканционния пакет 2013” на територията на гр. Панагюрище и с. Поибрене. От 07.06.2013г. ЦОП започна реализирането на Ваканционния пакет 2013 „Искам да знам – мога и сам” на територията на гр. Панагюрище, с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността, като достъпът на децата от общността през летния период е свободен. Ваканционният пакет се предлага всеки петък от 14.00 до 17.00ч. на територията на Центъра и включва услеги «Училищна подкрепа» и ателие по интереси «За всекиго по нещо».До този момент са проведени 4 занятия, като общия брой на децата взели участие във Ваканционен пакет 2013 е 38 деца.На 13 юни стартира и предоставянето на услуга „Училищна подкрепа” от Ваканционен пакет 2012 в с. Поибрене.  Сформирани са 2 групи, като общият брой на децата в групите е 21, а периода за предоставяне на услугата е до 13.09.2013 г. Услугата се предоставя всеки четвъртък от 10.30 до 12.00ч. на територията с. Поибрене. Формирането на групата е в резултат от извършената мобилната социална работа в село Поибрене.

На 24.06.2013г. двама служители от Центъра взеха участие в организираната от ОИЦ – Пазарджик, информационна среща на тема „Приемната грижа, децата с увреждания и процесът на деинституционализация“, която се осъществява в сътрудничество с Проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. В срещата участваха представители на административни структури на национално и регионално ниво на ДАЗД, АСП и МЗ, както и представители на НПО, доставчици на услуги в област Пазарджик.

– Какво предстои през юли?

– През месец юни в ЦОП се планира провеждането на  първата среща на групта от родители на деца с аутистичен синдром «Клуб на съвременния родител», в която ще вземе участие външен експерт. Провеждането на срещата е предвидено за 11.07.2013г. от 14.00ч. на територията на ЦОП «Зора» – Панагюрище. Всичко това ще бъде осъществено благодарение на доброто сътрудничество и взаимодействие между  екипите на ЦОП „Зора” и ДЦДУ „Дъга”.Също през юли ЦОП  планира провеждането на  втората годишна среща на сформираната през 2012г. група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновено хора”, в която ще вземе участие външен експерт от БАОО. Провеждането на срещата е предвидено за 02.07.2013г. от 16.00ч. на територията на ЦОП «Зора» – Панагюрище.

– През миналия месец проведохте информационни срещи на територията на Стрелча. В каква връзка бяха те и какви са резултатите?

– След проведени 2бр. информационни срещи на територията на гр. Стрелча, обучения по Програма ПРАЙД на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България екип от ЦОП, сформира група от 10 участника/6семейства в гр. Стрелча, които преминават обучение по Програма ПРАЙД в качеството си на кандидати за приемни родители.