Начало Местна власт Днес от 14:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-...

Днес от 14:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Ето и дневния ред: 

  1. Присъждане наградите “ Учител на годината“, „За принос към бъдещето на Панагюрище“ и „ Творец на годината“ за 2017 година.
  2. Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларенплан/ПП/ по искане на „БТК“ ЕАД.
  3. Разпореждане с общинско имущество.

Ще се проведат и две Общи събрания:

Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация- П”  ЕООД 

Общо събрание на „ Оборище”  ЕООД