Начало Общество ДЦДУ “Дъга” – Панагюрище с „Училище и работилница за родители”

ДЦДУ “Дъга” – Панагюрище с „Училище и работилница за родители”

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

От средата на месец февруари 2013 година Дневен център за деца с увреждания “Дъга” – Панагюрище стартира ново мероприятие – „Училище и работилница за родители”.

По своята същност дейността включва провеждане на съвместни срещи, два пъти в месеца, с предварително заявена от родителите тема във връзка с „Училище за родители” и предварително подбрани материали за съвместната трудова и творческа дейност в „Работилница за родители”. Разширяването и търсенето на нови средства и подходи за подобряване на основните принципи за социализация и интеграция на деца с увреждания и проблеми в развитието е основната цел на мероприятието.

Персоналът на Дневен център за деца с увреждания “Дъга” – Панагюрище си е поставил задачата да предоставя психологическа подкрепа и консултиране на родители на деца с увреждания и проблеми в развитието,  както и привличане на родители  към съвместна трудова и творческа дейност, заедно с представители на БМЧК и БЧК. Психологическата подкрепа ще се осъществява от психолозите на ДЦДУ „Дъга” и  Центъра за обществена подкрепа „Зора”.

Във връзка със Стратегията на ДЦДУ „Дъга”, на 31 януари 2013 година, беше проведена първата родителска среща, на която бяха поканени директора на ЦОП „Зора” и член на екипа, с цел  разясняване на услугите, предоставяни в „Зора” и обсъждане разработването на  Механизъм за  взаимодействие и съвместна работа между двете социални услуги. С цел проучване потребностите на родителите от подобен  вид услуга бяха подготвени анкети от ЦОП “Зора” и ДЦДУ „Дъга”. Резултатът от проведената анкета показа, че родителите се нуждаят от подобна подкрепа. Като резултат беше  разработен и двустранно подписан Механизъм за взаимодействие между двата екипа.

След провеждането на четири поредни срещи  в ДЦДУ „Дъга” интересът на родителите значително нараства. Расте и интересът и ангажираността към съвместните мероприятията и на членовете на БЧК и БМЧК, които редовно се включват към това начинание в помощ и подкрепа на децата от  „Дъга”.

Идеята е в бъдеще да бъдат привлечени все повече родители, които се нуждаят от подобна подкрепа, без ограничение в това дали вече ползват услугите на Дневния център или не.