Начало Бизнес Фондация „Асарел“ дари мултимедийни проектори на училища от общината (ВИДЕО)

Фондация „Асарел“ дари мултимедийни проектори на училища от общината (ВИДЕО)

СПОДЕЛИ
restorant

Фондация „Асарел“ дари мултимедийни проектори и учебни пособия на всички шест училища от община Панагюрище по проекта „Образование за всички“. Даренията бяха връчени днес, 18 септември, от председателя на фондацията и прокурист на „Асарел-Медет“АД Галя Костова на директорите на учебните заведения.

Сред гостите бяха заместник-кметът  на община Панагюрище Галина Матанова и представителите на „Райфайзенбанк“ – Руслана Щилиянова – координатор на кампанията „Избери, за да помогнеш“, Борислава Денева – началник отдел „Комуникации“ и Боян Шопов – ресорен мениджър за групата „Асарел-Медет“.

През 2016 година проектът „Образование за всички“ за пръв път бе включен в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ на „Райфайзенбанк“, която подпомага инициативи в областта на здравеопазването, социалната сфера, култура и образование и опазване на околната среда.  По време на кампанията бяха събрани общо 3 508 лева от дарители, които са се запознали с проекта и са решили да го подкрепят. От тях 1 591 лв са дарени от „Райфайзенбанк“ и нейни служители.

С реализирането на „Образование за всички“ Фондация „Асарел“ осигурява условия за равен достъп до образование на ученици от 8 до 12 клас, които са в неравностойно социално положение. Проектът се осъществява в партньорство с Община Панагюрище и ръководствата на всички шест училища в общината, като се изисква учениците да отговарят на определени социални критерии. По „Образование за всички“ се осигуряват безплатни учебници на децата от социално слаби семейства. Тези от тях, които имат отличен успех и по-малко от 5 неизвинени отсъствия, получават стипендии от фондацията. Чрез тази инициатива се оказва подкрепа и на социално слаби жители на общината, които са надхвърлили ученическата възраст, но са записали задочна форма на обучение в Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище. Те получават подкрепа за транспорт и закупуване на учебни помагала.

Проектът „Образование за всички“ цели превенция на преждевременното отпадане от образователната система на ученици от социално слаби семейства, които са в гимназиален етап на обучение. Същевременно значително се повишава мотивацията на тези деца и се насърчава личностното им развитие. Идентифицирано е, че едни от предпоставките за ранно напускане на училище, са липсата на средства за транспорт и средства за учебници  след 7. клас.

През 2016 г. са осигурени безплатни учебници за 122 деца. Така общият брой подпомогнати ученици от стартиране на програмата до настоящия момент е 535. От стартирането на проекта „Образование за всички“ до настоящия момент са вложени общо 44 238 лв. Анализите показват, че над 90% от подпомогнатите ученици са повишили успеха си. Мнението на директорите на училища и самите педагози е, че така се е повишило и качеството на учебно-възпитателния процес, а учениците са по-подготвени и по-мотивирани.