Начало Бизнес Готов е проектът за Наредба за опазване на селскостопанското имущество

Готов е проектът за Наредба за опазване на селскостопанското имущество

СПОДЕЛИ
restorant

d1e902c477223808c67b835477ff18fa_editedРаботна група от специалисти от Общинска администрация – Панагюрище и общински съветници разработиха проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество, информират от общината.

Документът е публикуван на сайта на Общински съвет – Панагюрище. С наредбата се цели опазването на селскостопанското имущество от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетяване на причинените вреди. Под селскостопанско имущество следва да се разбира – селскостопанските земи /обработваеми земи, естествени ливади и пасища/; полските култури, трайните и цветните насаждения, оранжериите; селскостопанските животни и птици, пчелите, бубите, както и рибите от водоеми на селскостопанските организации; селскостопанската продукция, включително плодовете от орехови, бадемови, лешникови, кестенови и други плододаващи насаждения извън горските територии; противоерозионните и мелиоративни съоръжения; селскостопанските постройки и съоръжения, инвентарът, машините, торовете и другите движими и недвижими вещи, които служат пряко на селското стопанство. В текстовете на наредбата са определени органите за опазване на селскостопанското имущество, статута за организиране на полска охрана, начина на установяване на вредите, как ще се набират и изразходват средствата и, разбира се, какви административни наказания ще бъдат налагани на нарушителите.

Проектът за Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество е на разположение на заинтересованите страни за предлагане на допълнения и/или изменения.

Създаването на подобен нормативен документ стана факт след като на 17 и 20 февруари 2014 година кметът на община Панагюрище Никола Белишки проведе две срещи на тема „Опазване на земеделските земи“ – едната със земеделските производители, а другата с животновъдите от общината. Срещите имаха за цел да се проведе диалог и да се стигне до единно решаване на проблема с опазване на земеделските земи, припомнят от общината.