Начало Култура Кметът Никола Белишки предлага да се даде офис на „Традиция“ в ГУМ

Кметът Никола Белишки предлага да се даде офис на „Традиция“ в ГУМ

СПОДЕЛИ
restorant

BКметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки внесе предложение в Общински съвет за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински недвижим имот, представляващ: Помещение с площ от 42 кв.м. на ІІІ-тия етаж  в сградата на ГУМ гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №1 – частна общинска собственост за осъществяване дейността на Регионален клуб “Традиция” – Панагюрище, съобщават от общинска администрация.

Предложението е направено въз основа на постъпило писмо в Общинската администрация с искане от Регионален клуб “Традиция” за предоставяне на подходящо помещение, където клубът да осъществява своята дейност.

Очаква се така направеното предложение да бъде разгледано от постоянните комисия “Бюджет, икономика на Общината” и да влезе в дневния ред още на следващото редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище.

Национално дружество „Традиция” е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи.

В края на 2001 година с решение на Софийски градски съд Национално дружество „Традиция” е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Регионален клуб „Традиция” – Панагюрище е един от най-дейните клубове в структурата на Дружеството. Клубът активно участва в обществения живот на община Панагюрище, като се стреми да оказва максимално патриотично възпитателно въздействие на младежите на територията на общината. Предоставянето на помещение, общинска собственост ще способства разширяването и обогатяването дейността на регионалния клуб, се казва в прессъобщението.