Начало Общество Информационна кампания по „Приемна грижа”

Информационна кампания по „Приемна грижа”

СПОДЕЛИ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
restorant
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 14.10.2016г. и 19.10.2016г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище), като в информационната кампания в гр. Панагюрище ще се включи и екипа по приемна грижа към Община Панагюрище.

Основната цел на съвместно подготвената информационна кампания по „Приемна грижа”, е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана в градовете Панагюрище и Стрелча, а жителите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки; пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори; пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Съвместната инициатива на двете структурни звена, за осъществяване на информационни срещи по „Приемна грижа”, ще се проведе на 14.10.2016г. от 17.00ч. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище и на 19.10.2016г. от 11.00ч. в Младежки дом гр. Стрелча. 

За някой,

Вие може да сте още едно семейство в света,

но за едно дете,

което иска да има семейство,

Вие сте целият свят.”

ЗАПОВЯДАЙТЕ!