Начало Бизнес Иван Чолаков: Ще продължим да инвестираме в нови мощности, иновации и хора

Иван Чолаков: Ще продължим да инвестираме в нови мощности, иновации и хора

76
0
СПОДЕЛИ
restorant

Интервю с изпълнителния директор на „Оптикс“ Иван Чолаков.

ivan-cholakov-optiks

Kакво представлява новата ви инвестиция и как се вписва в инвестиционната политика на компанията?
– Инвестицията от около 1.5 млн. лв. е в сграда и специализирана техника и съответства на дейността ни, свързана с високите технологии, които развиваме. Този иновационен център ще бъде достатъчно модерен и актуален за дейността ни през следващите 15 години и ще съответства на продуктовата ни стратегия, която ще развиваме.

В него ще работят около 60 висококвалифицирани конструктори и търговци. Те задължително са в екип, защото цялата иновативна енергия на конструкторите трябва да бъде съобразена с пазара. Разчетът на сградата обаче е за 100 души, които постепенно ще привличаме и обучаваме съобразно нуждите на компанията ни.

В процеса на изграждане на иновационните и на инвестиционните ни планове ключова позиция имат нашите шест развойни бюра. Три от тях са в направленията, разработващи пазарните ни продукти, а другите три – в производството на детайлите.

Конструкторските бюра в монтажните направления се занимават с изучаване и създаване на нощни и дневни оптически уреди, термовизионна техника и интегрирани системи, с които например се охранява морската ни граница, както и границите на още няколко държави по света.

Досега сме инвестирали в оборудване, в лаборатории, в специални компютърни програми – в техника, която е необходима за работата на конструкторите. Сега инвестираме и в условията им на труд, така че да се повиши ефективността на труда им.

За другите три развойни звена, които се занимават с производство на оптични, механични елементи и възли, предстои нова инвестиция в условията на труд. В сравнение с инвестицията от над 7 млн. лева през 2015 г. сегашната не е толкова голяма.

Но е насочена към конкретна част от екипа ни и разчитаме на висока ефективност и възвращаемост. Средствата за иновационния център са изцяло собствени, ние реинвестираме част от печалбата на „Оптикс“ в него.

Какви предимства ще ви донесе иновационният център?
– Създали сме и задържаме при нас много добри специалисти. Динамиката на научните открития, производствените технологии и на нашите специални пазари изисква всички наши екипи да са в крак с новостите.

И нещо повече – те самите да създават и да диктуват новости в областите, в които работят. Целта на построения иновационен център е да създадем комфорт за конструкторите, така че трудът им да бъде по-резултатен – това е интересът на фирмата.

Интересът на хората, които работят в иновационния център, е същият – работят по-ефективно, получават по-високи доходи. В центъра са създадени условия за екипна работа, за намиране на колективни решения, има конферентни зали и такива за релакс.

Иновативният център и производствените ни помещения са на няколко метра разстояние, така че, когато се създава нещо ново, когато се изпитват новите продукти, конструкторите да са и в производството. В известен смисъл ние събрахме на едно място иновационен център, лаборатории, изпитателна станция, производство, че дори и залите за релакс и спорт.

Има баланс между инвестициите в производство и в иновации?

– През последните 4-5 години правехме инвестиции предимно в промишлените ни технологии. Ние инвестирахме например около 15 млн. лв. само за производство на елементи на инфрачервената оптика, които участват както в направление термовизия, така и в почти всички интегрирани системи.

Вече имаме изградените екипи за развойната ни дейност и е време да инвестираме в техните условия на труд. С новата ни инвестиция в иновационен център постигаме по-голям баланс в структурата производство – иновации. Впрочем по този начин освобождаваме и площадки за разширяване на монтажната ни дейност.

Като се върна назад във времето, нашият подход в бизнеса беше такъв – най-напред създадохме конструкторските групи и после почнахме производството на новите ни продукти. Производството е по-лесната част, Китай показа, че всеки може да прави производство. Производство се прави с ясни принципи и добри организатори, докато в конструкторските отдели е по-различно и затова там трябва да се инвестира по особен начин.

Ще ви позволят ли резултатите за 2015 г. да правите нови вложения?

– За нас това беше една много добра година. Продажбите се повишиха с 15 -20%, създадохме нови продукти, които тепърва ще заемат пазарни позиции, постигнахме най-високата си печалба от създаването на компанията досега – някъде около 7 млн. лева.

През 2014 г. при нас работеха 530 души, през 2015 вече са 620, тоест и тук имаме ръст от около 16%. Пазарната ситуация в момента е такава, че се налага да продължим да увеличаваме състава си приблизително със същия темп.

Има ли рискове при растеж от 20% и как го управлявате?

– Често си задаваме този въпрос: кой е подходящият за нас растеж. Стигнали сме до извода, че сегашните ни темпове на нарастване са приемливи за възможностите ни, макар че пазарът ни позволява да постигнем и повече.

Но ресурсите ни и най-вече разбирането ни за разрастване на компанията не включват „резки движения“, защото производството не търпи такива. Практиката ни показва, а и ние залагаме в бизнес плановете си ръстове между 10 и 20 на сто, дори пазарът да позволява повече.

Част от продукцията ни е предназначена за военния пазар и точно сега отбранителната индустрия и в България, и в чужбина е във възход. Ние се стараем да балансираме пазарните си позиции – не присъстваме на всяка цена и не присъстваме навсякъде.

Продуктите ни са добри, търсят се, но не бързаме рязко да увеличаваме производството. Искаме да постигнем балансирано развитие с еднакви темпове през годините. Предполагам, че през следващите 10 до 15 години нашето развитие ще бъде точно такова.

За да постигнете това развитие, ще трябва да инвестирате и в допълнителна работна сила. Откъде ще я намерите?
– Пазарът на труда в България в настоящия момент е в лошо състояние. И вероятно скоро няма да се подобри. Следователно да намерим готови и обучени работници и инженери за нашата индустрия е в сферата на нереалното.

Изводът ни е, че трябва много внимателно да се отнасяме към сегашния ни човешки потенциал. И особено внимателно към хората, които в бъдеще ще дойдат да работят в „Оптикс“. Имаме нужда от все повече висококвалифицирани специалисти.

След като ги няма, ние трябва да преценим потенциала на новата работна сила и трябва да си обучаваме сами кадрите. Друг път няма. Получи се така, защото в нашата област науката се развива с много бързи темпове, производството се развива с много бързи темпове, консервативната образователна система не знае как да ги догонва, да не говорим за изпреварване. Убеден съм, че инвестициите в образователното ниво в нашите кадри ще ни носят добри дивиденти.

Източник: capital.bg