Начало Бизнес Из летописната книга на „Оптикоелектрон“: Грижа за хората и подкрепа на културата...

Из летописната книга на „Оптикоелектрон“: Грижа за хората и подкрепа на културата в общината

СПОДЕЛИ

По повод 50-годишнината от основаването на „Оптикоелектрон“, продължаваме с част трета на поредицата публикации, в които се връщаме заедно назад в историята.

С грижа за работещите

Откриване
на ведомствен
магазин

През юни 1978 г. в с. Панагюрски колонии „Оптикоелектрон“ открива своя почивна база за 120 човека, изградена по стопански начин. С много ентусиазъм и самоотверженост работят бригадите, подготвяйки мястото за строителство. Ръководи тел на строежа е Симеон Петричев. Монтирането на бараките се извършва от бригадата на Стоян Узунов, елмонтажните работи извършва енерго механичен отдел с началник инж. Николай Грозев и ръководителя на еллабораторията Рашко Раков.

През месец юни 1978 г. в гр. Мичурин (сега Царево) е пусната в експлоатация почивна база с капацитет 120 човека. Проектирането и строежът са извършени по стопански на чин от Дирекция „Капитално строителство“. Ръководител на строителните работи е Антим Джунов, който с ентусиазъм и с доброволния труд на много колеги завършва обекта за 6 месеца.

Обучението на хора и екипи – неотменна задача

Конструктори

Към края на 1982 г. в Професионално-учебния център (ПУЦ) на Комбината са подготвени 3 285 работници, повишили са квалификацията си 11 965 души, придобили са втора и следваща професия 642 работници. Задочно във ВУЗ, техникуми и СПТУ и СПУ, се обучават 1296 работници. Като хонорувани лектори се включват 85 инженери, както и средни специалисти – по теория и практика. От ноември 1979 г. за началник Учебно-методичен отдел на ПУЦ към „Оптикоелектрон“ е назначен Делчо Запрянов Димитров, а от октомври 1981 г. – инж. Димитър Георгиев Йончев. Той е новият главен директор на Комбината.

На основание решение №9/1979 г. на Партийно-правителствена комисия по отбранителна промишленост и чл.2 ал.3 от „Правилника за организация на стопанската дейност“, приет с 160 ПМС от 23.12.1975 г. и Наредбата за
инженерно-внедрителските организации, утвърдена с 51 ПМС от 09.10.1979 г., в МК „Оптикоелектрон“ се създава База за развитие и внедряване по „Оптика и лазерна техника“.
База за техническо
развитие
По случай изпълнението на петилетния план за износ на продукция по второ направление за 1 млн. лева, колективите към ДСО „Металхим“, респективно МК „Оптикоелектрон“, получават горещата благодарност за своя самоотвержен труд лично от Тодор Живков.
В своето писмо от 24 декември 1979 г. първият ръководител на страната изразява своя та твърда увереност, че и през последната година на VII петилетка, а и през следващите години „бойките трудови колективи ще вложат още по-голямо умение за изпълнение и преизпълнение на насрещните планове по всички показатели“.

Една щастлива среща

На 24 юни 1980 г. в МК „Оптикоелектрон“ на посещение пристига първият космонавт
на България Георги Иванов.
Посещение на първия
космонавт Георги Иванов

Летецът герой посещава много работни места, води дружески разговори с работници и служители от Комбината. Особено сърдечна е срещата с работниците – термисти от цех 450 с бригадир Ангел Шишков, чиято бригада носи името на героя.

Много сърдечен, внимателен, познавач на машини и производствени трудности, космонавтът печели сърцата на всички и особено на съименниците си. Колективът на бригада „Г. Иванов“ приема призив – обещание за преизпълнение на производствените задачи.
 

Първият юбилей

 
На 6 юни 1981 г. Комбинатът празнува своята десетгодишнина. Тържественото събрание се провежда в Театър дом-паметник в Панагюрище. От сцената тече делова и празнична програма. Официални гости са: Илия Гунчев – член на ЦК на БКП и генерален директор на ДСО „Металхим“, Коста дин Атанасов – член на ОК на БКП и пред седател на ОНС, Нено Финджеков – първи секретар на ОбК на БКП, генерал-полковник Георги Момеков, ген. Желев – командир на строителни войски гр. Пловдив, полковник Трифонов от Държавния комитет по плани ране, полковник Даскалов, инж. полковник Цвятко Цветков – бивш главен директор на „Оптикоелектрон“, Сергей Тюригин – генерален консул на СССР в Пловдив, Николай Иванович Иванников – съветник в посолството на СССР в НРБ, Димитър Чалбуров – парторг в ЦК на БКП за ДСО ”Металхим”, групата съветски специалисти – Владимир Гревцов, Юрий Фролов, Николай Иванов, Константин Иванов, Виктор Пастухов, Николай Балабан, които работят в Комбината, представителна група от „Карл Цайс“ от ГДР, ръководена от проф. д-р Матиус, зам.-гене рален директор на „Карл Цайс“, членове на ГК на БКП, от ОбНС, много труженици от заводите и граждани.
Главният директор на Комбината, инж. Димитър Йончев, прави отчет и благодари на служителите, работниците и партньорите на Комбината.
Най-добрите получават награди:
1. Значка „Отличник на Министерството на машиностроенето“ заповед № II-248/10.VI.1981 год. – София: Трояна Чолакова – оптик в ОМЗ, Димитър Такев – шлосер в ОМЗ, Патьо Бътовски – монтьор в ОЕЗ, Симеон Бакърджиев – директор в „Инструментален завод“, Тодор Бътовски – началник на Ремонтно-механичен участък в завод „Бунай“, Тодор Брандийски – секретар на общокомбинатския партиен комитет, Нено Делирадев – зам.-директор по специалните въпроси в Комбината, Тодор Гугов – зам.-директор по икономическите въпроси, Стоян Узунов – строител, Крум Христов – зам.-директор по производствените въпро си в Комбината.
2. Юбилеен медал „100 години Априлско въстание“: Димитър Йорданов – директор на ОМЗ – София, Стефан Улев – зам.-дирек тор по търговските въпроси в Комбината, Катя Гергова – началник планов отдел, Ни кола Карбанов – технолог, Николай Грозев – началник Енергомеханичен отдел в МК „Оптикоелектрон“.
3. Юбилеен медал „100 години от Освобождението на България“: Христо Христов – началник ТРЗ в завод „Бунай“, Димитър Даскалов – технолог в ОЕЗ, Рад Чамов – на чалник цех в завод „Бунай“, Илия Гешанов – ел. техник в ОЕЗ, Никола Юруков – фрезист в „Инструментален завод“.
Със златна значка на ДСО „Металхим“са наградени 16 работници и служители, със сребърна значка – 17 работници и служители. Приветствания към юбилярите и наградените поднасят Николай Иванников – консул на СССР в Пловдив, проф. д-р Матиус, инж. Гунчев и др.
 

Сериозна подкрепа на културата в общината

 
През празничната 1981 г. на 28 и 29 март, самодейците от МК „Оптикоелектрон“ се явяват за участие във фестивала на худо жествената самодейност, посветен на 1300 години от създаването на българската държава. Той е организиран от ДСО „Металхим“ в Пловдив и в конкурсната програма участват общо 1 228 души. Заложени са десет творчески жанра, журират специалисти от Центъра за художествена самодейност от гр. София. Панагюрци се класират на второ комплексно място.
Женски хор към „Оптикоелектрон“

На следващата година „Оптикоелектрон“ поема едно сериозно дело в подкрепа на културата в Панагюрище. С решение на Общинския комитет на БКП, на Управителния съвет на Народно читалище „Виделина“ и ръководството на МК „Оптикоелектрон“ от януари 1982 г. ансамбъл „Ралчо Сапунджиев“ преминава като дейност от читалище

„Виделина“ към МК „Оптикоелектрон“. Това дава нов положителен тласък за развитие на художествената самодейност на читалището, а и на общината. Художествен ръководител става Делчо Радивчев, а от март същата година – Атанас Трендафилов. Изграден е художествен съвет в със тав: Иван Радулов, директор на Дома на културата – председател; Петър Шопов – зам.-председател и членове: Иван Мишков, Андрея Манев, Атанас К. Трендафилов, Ана П. Ракова и Анета Калпакова. За организатор е избран Иван Мишков, назначени са и двама корепетитори: Анета Калпакова и Цветана Калпакова.
Директорът на Дома на културата към Комбината, Иван Радулов, има за основна задача приобщаването на хората към изкуството и я приема присърце. Към Дома на културата функционират: ансамбъл „Ралчо Сапунджиев“, танцов състав, състав за художествено слово, състав за модерен балет и танци, музейна сбирка. Интензивна дейност провежда и библиотеката и комбинатската радиоуредба с постоянно поддържани рубрики.
През 1983 г. в Комбината е открита постоянна експозиция на Окръжната художествена галерия „Станислав Доспевски“. Служителите и работниците вече непосредствено общуват с творбите на изявени майстори. Самодейният състав при Комбината и ансамбъл „Ралчо Сапунджиев“ подготвят постановка на оперетата „Севастополски валс“, която се превръща в културно събитие за града. Помощ е оказана от Музикален театър „Стефан Македонски“ – София. Оперетата се изнася в Театъра в Панагюри ще и е посрещната с огромен интерес.
 

Инструментален завод и Оптикоелектронен завод със свои юбилеи

 
Инструменталният завод към МК „Оптикоелектрон“ чества десетгодишнината от своето създаване на 2 април 1982 г. Тържественото събрание отново е в Театъра и на него прозвучават приветствия от пред ставители на ДСО „Металхим“, ОбК на БКП, ВМЗ Сопот, завод № 4 Сопот, гости от СССР и др. По случай юбилея са наградени: със златна значка ДСО „Металхим“ – Георги Дюлгяров, Спас Нейков, Никола Нинов; със златна значка МК „Оптикоелектрон“ – Иван Михов,Тодор Балджев, Делчо Михов, Луко Карайлев, Стойко Врагов, Ангел Шишков, Никола Терзиев, Игор Инокентиевич Козулин, Донка Тенекеджиева, инж. Симеон Бакърджиев; със сребърна
значка на МК „Оптикоелектрон“ – Никола Гърбешков, Стоян Мулешков, Димитър Захаринов, Иван Терзийски, Димитър Карагьозов,Георги Карайлев, Ганчо
създаването и усъвършенстването на „Инструментален завод“ са наградени: инж. Цвятко Цветков, бивш главен директор на МК – със златна значка на МК „Оптикоелектрон“; Крум Христов, бивш директор на „Инструментален завод“- със златна значка на МК „Оптикоелектрон“ и инж. Лука Гарчев, бивш зам.-директор „Инструментален завод“- със сребърна значка на МК „Оптикоелектрон“. Предметни награди получават 72 работници и служители.

10-годишнината от основаването си „Оптикоелектронен завод“ празнува на 4 юни 1982г. В Театър дом-паметник се провежда тържественото събрание. Официални гости са генералният директор на ДСО „Металхим“ инж. Гунчев, инж. Цвятко Цветков, бивш главен директор на МК „Оптикоелектрон“, Димчо Йорданов, директор на ОМЗ София, ген. полковник Георги Момеков,генерал Цвятко Баров, бивш командир на партизански отряд „Георги Бенковски“, членове на ОбК на БКП, на ОбНС, много работници и граждани.

Директорът на завода инж. Михаил Гарчев произнася слово, в което проследява
превръщането на малкия цех за стъкла за очила в предприятие на родното прибо-
ростроене. Той обявява имената на многобройните отличници на Министерството на
машиностроенето: Димитър Терзиев, Иван Келешев, Ненка Тухчиева, Рад Ушев, Генка
Керкенякова, Спас Кърпаров, Любен Каменов, Пана Кърпарова, Герман Царски, Иван
Кокошкаров, Стоян Врагов, носителите на златна и сребърна значка на ДСО „Метал-
хим“ и МК „Оптикоелектрон“; бригадите нееднократни първенци: „Лиляна Димитрова“ с бригадир Георги Чалъков, „Ванчо Пашов“с бригадир Цветан Гребчев, „Георги Калпаков“ с бригадир Никола Футеков. Прочетено е призив-обещание в чест на годишнината от носителката на златна значка оптичката Мина Болчева. Приветствия поднасят инж.Илия Гунчев, инж. Димитър Йончев, както и секретарят на ОбК на БКП Нено Финджеков.
На 2 септември 1982 г. в МК „Оптикоелектрон“ на посещение пристига зам.-минис-търът на отбраната на СССР Шабанов. Той се запознава с историята и настоящето на
предприятието, и разглежда съставните заводи на територията на Панагюрище.
Следва продължение.
Ако сте пропуснали да прочетете..