Начало Общество Как да кандидатстваме по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

Как да кандидатстваме по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

СПОДЕЛИ
restorant

Основни критерии, на които трябва да отговаря сградата – да е многофамилна жилищна сграда, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение, съответно на 3 или повече етажа и да е проектирана преди 26 април 1999 година.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават  Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

След изпълнението на мерките за енергийна ефективност и обновяването на домовете, собствениците ще намалят разходите си за енергия с над 50%, ще се удължи живота и експлоатационната годност на сграда, ще се повиши цената на имотите, а сградата ще придобие нов естетичен облик.

С цел максимално улесняване на процеса по кандидатстването по проекта и подпомагане с експертни консултации и съвети заинтересованите могат да се обръщат към представителя на Проектния мениджър за Южен централен район: г-жа Нели Станева, с координати за връзка: тел: 0899917945, e-mail: n.staneva@abv.bg.

Информация за изискванията и условията за кандидатстване по проекта могат да получат от г-н Илиян Григоров, Община Панагюрище, тел: 0887394436 или на сайта на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg