Начало Общество „Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище“ с Общо събрание на 1...

„Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище“ с Общо събрание на 1 септември

СПОДЕЛИ
restorant

Управителният съвет, на свое редовно заседание, съгласно чл.55 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 1 септември 2017 година от 18,30 часа в камерната зала на Театър Дом-паметник, при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на Сдружението за периода 2016-2017г. Докладва д-р Любомир Димитров.
2. Финансов отчет на Сдружението за периода 2016-2017 г. Докладва Ганчо Кесов.
3. Разглеждане и приемане на бюджет за 2017 година.
4. Предложения за промени в Устава и състава на Управителния съвет.
5. Разни.

Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от 50% от членовете на Сдружението. В случай, че в часа на започване няма необходимия кворум, събранието се отлага с един час по-късно и се счита за законно от присъстващите, като се предлага същия дневен ред.