Начало Общество Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев отчете свършеното от началото на годината

Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев отчете свършеното от началото на годината

СПОДЕЛИ

Отчет за дейността на общинска администрация направи кметът на  общината Иван Евстатиев в селата Дюлево и Блатница.

По време на срещата с жителите на селата от общината бе предоставена информация за бюджета на общината, за приоритетите на общинското ръководство и за проектите, по които се работи и които са подадени.

Кметският наместник на с. Дюлево Стефка Бончева акцентира върху свършеното в социалната сфера- вниманието към самотноживеещите хора, своевременното набавяне на дърва за огрев, както и поддържането на чистота.

„В Държавен фонд „Земеделие” вече са внесени проекти за възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с.Свобода, с. Блатница на стойност 49 999,84 лева. Отново по прокет в село Смилец ще бъдат закупени защитни средства и оборудване на противопожарно депо в село Смилец на стойност 19 733 лева. С финансиране от Държавен фонд земеделие ще бъде създаден културен мобилен център в село Дюлево на стойност 352 000 лева, съобщи Кметът на общината Иван Евстатиев. Той подчерта, че вече са факт и ремонтите в района на гробищния парк на село Дюлево.

Към ПУДООС /Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда/ вече са внесени проекти за почистване и озеленяване на градинка в с. Дюлево и създаване на кът за отдих /9 478лв./ Почистване и озеленяване на парково пространство и създаване на кът за отдих в с. Смилец /9 600лв./

Кметът на общината Иван Евстатиев съобщи, че за всяко едно от селата в община Стрелча се изготвят проекти за пълна подмяна на водопровод и канализация. Целта е да се решат дългогодишните проблеми с водоснабдяването.

Кметският наместник на село Смилец Ангел Кукуванов подчерта в своя отчет, че основния стремеж на общинското ръководство е разкриването на нови работни места и подобряване на инфраструктурата. В тази връзка бе съобщено, че следващия месец предстои преасфалтирането на няколко улици.

Отчетите на всеки 6 месеца се правят по инициатива на кмета на община Стрелча Иван Евстатиев. Целта е хората да получат реална представа за работата на общинска администрация, както и да се запознаят с предстоящото.