Начало Местна власт Кодът за опасност за област Пазарджик е жълт

Кодът за опасност за област Пазарджик е жълт

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

По прогноза на НИМХ е получена информация от Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР за очаквани на 26.06.2018 г. и  27.06.2018 г.  интензивни валежи на места 50-70 литра на кв.м. Не са изключени валежи над 100 литра на кв.м., но поради несигурността на прогнозата, уточненията за районите, в които се очаква това е невъзможно. Кодът за опасност за област Пазарджик е жълт.

Във връзка с метеорологичната прогноза  следва да се предприемат  мерки за повишаване готовността за действие:

1. Да бъде създадена организация за въвеждане, при необходимост на Общинските планове за действие при бедствия .

2. Чрез дежурните длъжностни лица в Областен и Общински съвети за сигурност, дежурните части на ОДМВР, диспечерски пунктове на ОПУ и районни пътни служби, на електроразпределителни дружества, е необходимо  да се следи за измененията на обстановката  по републиканските  и общински пътни мрежи, снабдяването с електроенергия и питейна вода, състоянието на телефонните и телекомуникационни връзки и системи, като за целта                       при възникване на критична (бедствена) ситуация, своевременно да се уведомява оперативния дежурен в ОЦ при РДПБЗН-Пазарджик.

При възникване на критична (бедствена) ситуация, своевременно да се уведомява:

Оперативният дежурен телефон в ОЦ при РД ПБЗН – Пазарджик  телефони: 034441112 ; 034444187; 034434160

Email: fire-oc-pazardjik@mvr.bg

Дежурният телефон на Община Панагюрище: 0878 87 26 99; 0357 600-70 и 0357 632 -18.

Email:obstina@abv.bg