Начало Култура Местният парламент прие Програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година

Местният парламент прие Програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година

СПОДЕЛИ

Общинският съвет вчера прие Програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година.

Програмата бе представена от заместник-кметът Галина Матанова.

„Стратегическата цел, която ще следваме е подкрепа и насърчаване развитието на читалищата като значими обществени институции, реализиращи културната идентичност на населеното място и общината чрез засилване на позитивната им роля за местната общност“ – посочи Матанова 

Сред основните приоритети на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2018 година са насърчаване и подкрепа на читалищата в община Панагюрище за осъществяване на основните им дейности и прилагане на съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност и разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери.

Държавната субсидия, която се разпределя за читалищата в общината през 2018 година е 201 000 лева. От своя страна Община Панагюрище финансира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти – обща стойност  57 000 лева, в това число за целево финансиране на Духов оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева.

Програмата е полезна и за изграждане на основната визия за развитие на културния живот в община Панагюрище през 2018 година. Дейностите, заложени в нея ще допринесат за обогатяване на живота на малките населени места в общината. Вярваме, че Програмата за развитие на читалищната дейност за 2018 година е добра предпоставка за привличане на все повече партньори за реализиране на дейностите заложени в нея, както и за финансово подпомагане на самодейните състави от дарители.“ – каза още заместник-кметът.