Начало Местна власт Местният парламент ще заседава днес по дневен ред от три точки

Местният парламент ще заседава днес по дневен ред от три точки

СПОДЕЛИ

Редовното заседание на ОбС-Панагюрище ще се проведе на 31 октомври от 16:00 часа при спедния

ДНЕВЕН РЕД:

  • Изменение и допълнение на „Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества“, приета с решение № 71, взето с протокол № 10 от 05.06.2008 г. на Общински съвет Панагюрище, изм. срешение № 153/12.11.2008г., изм. срешение №375/14.01.2010г.
  • Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Панагюрище.
  • Разпореждане с общинско имущество.